Α’ Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΟΜΟΚΟΥ... Περισσότερα → Α’ Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη

Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού   Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με... Περισσότερα → Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης: 6565 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6565 Ημερ/νία... Περισσότερα → Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων

Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Εκκάρας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης:  6581 Αριθμός Πρωτοκόλλου:  6581 Ημερ/νία... Περισσότερα → Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Εκκάρας

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης: 6565 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6565 Ημερ/νία... Περισσότερα → Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Γαβρακίων

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Εκκάρας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης: 6581 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6581 Ημερ/νία... Περισσότερα → Προκήρυξη για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος της Τοπ. Κοιν. Εκκάρας

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Αριθμός Προκήρυξης: 6608 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6608 Ημερ/νία... Περισσότερα → Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»

Close Search Window