Με την αριθ. 14/205/26-9-2014 [ΑΔΑ: 7ΝΞΣΩ9Α-Π4Υ], ορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού” οι παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

Α/Α

Ονομ/μο

Ιδιότητα

Θέση στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ

1

Ράρρα Βάια

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.    

Πρόεδρος

2

Λύτρας Θωμάς.

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

Αντιπρόεδρος

3

Φράγκος Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

4

Γκανίδης Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

5

Αυγέρης Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

6

Γκούβας Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

7

Αντωνοπούλου Αγγελική

Δημότικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

Μέλος

8

Μπακογιάννη Χρυσούλα

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.    

Μέλος

9

Λώλου Σοφία

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.    

Μέλος

10

Ζώτος Νικόλαος

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.    

Μέλος

11

Καλλίτση-Μπούρδου Αθηνά

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση  ή ειδικές γνώσεις.    

Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

(κατ’απόλυτη αντιστοιχία των Τακτικών Μελών)

 

Α/Α

Ονομ/μο

Ιδιότητα

1

Αποστόλου-Πασπαλά Ειρήνη

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.    

2

Κοντονάσιος Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

3

Καλημέρης Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

4

Κόγιας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

5

Ντελής Αχιλλέας

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

6

Χριστοδούλου Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

7

Μπακοστέργιος Δημήτριος

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική ή ειδικές γνώσεις 

8

Γκουζίνη Παρασκευή

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική ή ειδικές γνώσεις 

9

Παπαδημητρίου Αθανασία

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική ή ειδικές γνώσεις 

10

Κόγιας Χρήστος

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική ή ειδικές γνώσεις 

11

Παντίδου Αικατερίνη

Δημότης ή Κάτοικος, χρήστης των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ με ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική ή ειδικές γνώσεις 

Comments are closed.

Close Search Window