Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010 η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
2. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
3. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
4. Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
5. Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
6. Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Εμπορικός Σύλλογος Δομοκού

 

Γκούβας Απόστολος

Γκούβας Αθανάσιος

Εμπορικός Σύλλογος Νέου Μοναστηρίου

 

Κουρεμένος Νικόλαος

Παπαμιχαήλ Βασίλειος

Σύλλογος Γυναικών ΦΙΛΑΡΕΤΗ

 

Γκούβα Μαρία

Λαχανά Τριανταφυλλιά

Πολιτιστικός Σύλλογος Αχλαδιάς

 

Νικολάου Μίλτος

Γκζας Βασίλειος

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λεύκας

 

Γκιρλέμης Ιωάννης

Ευθυμιοπούλου Μαρία

Αθλητικός Όμιλος Νέου Μοναστηρίου

 

Κότσαλη Θωμαΐς

Μπαϊράμη Γεωργία

Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΒΡΟΣ

 

Μπακοστέργιος Ιωάννης

Καραμπογιάς Βασίλειος

Αθλητικός Όμιλος Πετρωτού

 

Κουνής Ευάγγελος

Γεωργίου Γεώργιος

Τ.Ο.Ε.Β. Ξυνιάδος

 

Τσακατάρας Κωνσταντίνος

Κόγιας Ιωάννης

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομβριακής

 

Μαργαζής Γεώργιος του Μιλτιάδη

Ζάχος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιβολίου

 

Τσώμος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Καραμήτρος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ

 

Τάκη Κωνσταντίνα

Λιακοπούλου Σπυριδούλα

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δομοκού

 

Μπαλκούρα Ευσταθία

Κουλουκήθα Βασιλική

Οικονομικό Επιμελητήριο 8ο Π.Τ. Κεντρικής Στερεάς

 

Αποστολοπούλου Χρυσούλα

Σίμου Μαρία

Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Φθιώτιδας – Φωκίδας

 

Ζηκούλη Αικατερίνη (Διοίκηση)

Δήμος Δημήτριος

Προσωπικό Δήμου Δομοκού

 

Κεφαλάς Κυριαζής (Οικονομική Υπηρεσία)

Παπαποστόλου Ευαγγελία

ΠΟΣΕ – ΚΕΠ

 

Λόζου Κυριακούλα (Κ.Ε.Π.)

Ζαχαριάς Νικόλαος

ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

 

Σμπιλίρη Δήμητρα (Τεχνική υπηρεσία)    

Μπακοστέργιος Δημήτριος

Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαμά

 

Τσουκνίδας Γεώργιος

Τζουβελέκη Νίκη

Εργατικές Κατοικίες Δομοκού

 

Τσιλιλή Φωτεινή

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Δομοκού

 

Κικκή Δέσποινα

 

A.Σ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Δομοκού

 

Κουλούρη Δήμητρα

 

Λαογραφικός Όμιλος Δομοκού

 

Σκλατινιώτη Σωτηρία

 

Νέοι Αγρότες

 

Γκούβας Βασίλειος του Κωνσταντίνου

 

 

Δημότες

 

Παπαγιάννη Ανδριανή

 

Μαμαλούδης Δήμος

 

Τζουβελέκης Στυλιανός

 

Λύτρας Θωμάς του Παύλου

 

Τσιάκα Σπυριδούλα

 

Γκούβας Βασίλειος του Γεωργίου

 

Καρασαντές Ιωάννης

 

Αντωνόπουλος Ευάγγελος

 

Comments are closed.

Close Search Window