Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Δήμου Δομοκού

Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες  Τηλ.  Δ/νση Γραφείου

Λαϊνάς Ανδρέας

Ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος , οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων του Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & Οργάνωσης.

2232350222

Τσέρνης 1, Ομβριακή Τ.Κ.35010

Παπάρας Χρήστος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών.

2232027004

Θέμιδος&Ρίτσου 1, Δομοκός, τ.κ. 35010

Αυγέρη Αθανασία

Συντονισμός  και εποπτεία των ενεργειών και δράσεων των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

2232027004 Θέμιδος&Ρίτσου 1, Δομοκός, τ.κ. 35010

Λελεντζής Γεώργιος

Υπεύθυνος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορούν στους Τομείς: Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου.

2232350222 Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, τ.κ. 35010

Καλημέρης Νικόλαος

Υπεύθυνος Του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στους τομείς Απασχόλησης και Τουρισμού, του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στους τομείς Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας που αφορούν στους  τομείς Πολιτισμού, των θεμάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

2232071023

Νέο Μοναστήρι,               τ.κ. 35010

 

Σδρους Αθανάσιος

Υπεύθυνος  για την παρακολούθηση έργων αποκατάστασης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας, για  το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, που αφορούν στους τομείς Κοινωνικής Πολιτικής (Βοήθεια στο Σπίτι – Κέντρο Κοινότητας), Ισότητας των  Φύλων.

2232071023

Νέο Μοναστήρι,               τ.κ. 35010

 

Παληογεώργος Δημήτριος

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση έργων αποκατάστασης από το μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» στις Δημοτικές Ενότητες Δομοκού και Ξυνιάδος, για  το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στον τομέα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας και εποπτείας και ελέγχου της ΔΕΗ.

2232350222

Θέμιδος Κερίτσου 1, Δομοκός Τ.Κ. 35010

Comments are closed.

Close Search Window