Πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών 

Τηλ. Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων: 2232 3 50212, αρμόδια υπάλληλος κα Μαμαλούδη Αθανασία.

Comments are closed.

Close Search Window