Η Βαρδαλή συνορεύει με την Τοπική Κοινότητα Αγραπιδιάς και αποτελεί την προτελευταία Τ. Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος. Πλέον με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.” αποτελεί Τοπική Κοινότητα του Δήμου Δομοκού. 

Βρίσκεται νοτιοανατολικά και σε απόσταση 7 χιλιομέτρων περίπου από το Νέο Μοναστήρι, σε υψόμετρο περίπου 200 μ. Η πρόσβαση στον οικισμό πραγματοποιέιται μέσω αρτηρίας η οποία συνδέει τον οικισμό με την εθνική οδό που διασχίζει το Δήμο.

Ιστορικά η περιοχή πήρε το όνομα από τον αυλικό αξιωματικό Βάρδαλη επί αυτοκρατορίας Αλεξίου Κομνηνού, τον οποίο έστειλε ο ίδιος στη Λάρισα για να πολεμήσει τον αρχηγό των Νορμαδών, Βοημούνδο. Στρατοπέδευσε στη συγκεκριμένη περιοχή και το μέρος ονομάστηκε προς τιμήν του ως ο τόπος του Βάρδαλη ή Βαρδαλή. Αργότερα κτίστηκα εκέι κάποια σπίτια από λίγους γεωργούς και λίγο πριν ελευθερωθεί η Θεσσαλία από τους Τούρκους, στα 1881, 33 φαμέλιες “Μπεκριλεριωτών” αγόρασαν όλη την ακίνητη περιουσία (κονιαρόσπιτα, οικόπεδα, χωράφια, λιβάδια) από τους Τούρκους, δίνοντας τους πολλά γρόσια. Στον πρώτο μήνα ακριβώς άρχισαν να χτίζουν την Εκκλησιά του Αϊ Γιώργη, που ήταν ο προστάτης τους και στο προηγούμενο χωριό , το Μπικριλέρ. Γι’αυτό το λόγο κουβάλησαν εκλεκτή πέτρα από τον Κασιδιάρη και έφεραν τους καλύτερους Ηπειρώτες μάστορες να χτίσουν το ναό τους. Ύστερα είχε σειρά το σχολείο που χτίστηκε δίπλα από την Εκκλησία με μία αίθουσα, ένα γραφείο και ένα δωμάτιο να μένει ο δάσκαλος. Το 1897 όμως ήρθε ο πόλεμος, νικηθήκαμε, ταπεινώθηκε η Πατρίδα μας και οι Τούρκοι πήραν ανάμεσα σ’ άλλα και το Βαρδαλή. Αργότερα ξαναβρήκε πάλι το δικό του ρυθμό και τη συνέχειά του. 

 

Comments are closed.

Close Search Window