Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Στο Δήμο Δομοκού για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη λειτουργούν τα παρακάτω Κ.Ε.Π.

 1) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος.

Έδρα: Τ.Κ. Ομβριακής, τ.κ.35010.

Τηλ: 2232031140, 2232031143, 2232350510 

Fax: 2232 0 31177

email: d.xyniados@kep.gov.gr 

 

2) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος.

 Έδρα: Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου, τ.κ. 35010

 Τηλ: 2232071023, 223235041

 Fax: 2232071023

 email: d.thessaliotidos@kep.gov.gr  

 

3) Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού.

Έδρα: Δ.Κ. Δομοκού, τ.κ. 35010

Τηλ: 2232027004, 2232350500

 Fax: 2232022422

  email: d.domokou@kep.gov.gr

 

Το ωράριο λειτουργίας των ανωτέρω Κ.Ε.Π. είναι από 07:30 έως 15:30.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αποτελούν καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα στον τομέα συναλλαγής του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση.
Βασικός στόχος τους είναι να ελαχιστοποιήσουν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση, στοχεύοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των διάφορων διοικητικών διαδικασιών με τον δημόσιο τομέα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ

Η καινοτομία της συνολικής δράσης των Κ.Ε.Π. επιικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πολίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώνημα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση.  Στη συνέχεια και μετά τη κατάλληλη πληροφόρηση μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση – εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση.
Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται και να χάνει χρόνο μεταβαίνοντας ο ίδιος στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ :

 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας, Εκκαθαριστικά, Ασφαλιστική Ενημερότητα
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεως / Οικογενειακής Κατάστασης, Μητρώου Αρρένων, Εγγυτέρων Συγγενών, Σπουδών, Στρατολογικής Κατάστασης, Εντοπιότητας, Αποποίησης ή μη Κληρονομιάς, Δικαστικής Συμπαράστασης, Δημοσίευσης ή μη Διαθήκης, Αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος, Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης, μη λύσεως γάμου,  μη διώξης ως φυγόποινος κτλ.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις
 • Βεβαιώσεις (περί μη οφειλής ΤΑΠ, περί μη ασφάλισης ΙΚΑ κλπ)
 • Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων (άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, πτυχίου, ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης κτλ)
 • Μεταβιβάσεις ΙΧ οχημάτων
 • Μεταδημοτεύσεις
 • Ανανεώσεις (άδειας οδήγησης, βιβλιαρίου ασθενείας κλπ)
 • Αναβολή κατάταξης στο στρατό (λόγω σπουδών, ειδικότητας κλπ)
 • TAXIS NET (υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συγκεντρωτικών καταστάσεων κλπ., με περιορισμένο αριθμό εγγράφων)
 • Εκδόσεις καρτών (κάρτα πολιτισμού, ΑΜΕΑ , βιβλιαρίων ασθενείας κλπ).
 • Διάφορες αιτήσεις (Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, αλλαγή χρώματος οχήματος, δήλωση γάμου, δήλωση βάπτισης, επίδομα κυοφορίας από ΙΚΑ κτλ).

 Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται απο τα ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kep.gov.gr/, καθώς είναι δυνατή και η αποστολή αιτήσεων μέσω portal και call center. 

Comments are closed.

Close Search Window