Στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Δομοκού έχουν συσταθεί και υφίστανται τα παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.Π.Δ.Δ.
Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
1«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού»51/201116443/3474/12-5-2011

1335/τ.Β’/

16-6-2011

2«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού»52/201116440/3473/12-5-2011

1335/τ.Β’/

16-6-2011

3«Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού»111/201129831/6335/23-6-2011

1767/τ.Β’/

5-8-2011

 

Συμπληρωματικά στοιχεία

1) Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού»  προήλθε μετά από συγχώνευση των κατωτέρω σχολικών επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ) 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού»

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

225/τ.Β’/

5-4-1996

2

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

1898/τ.Β’/

29-12-2003

3

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

917/τ.Β’/

4-7-2003

4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

962/τ.Β’/

14-7-2003

5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

1047/τ.Β’/

29-7-2003

6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

72/τ.Β’/

14-2-1991

7

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΚΑΡΑΣ, ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΚΚΑΡΑΣ

687/τ.Β’/

9-8-1991

 

2) Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού»  προήλθε μετά από συγχώνευση των κατωτέρω σχολικών επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ) 

Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λυκείων & Γυμνασίων Δήμου Δομοκού»

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

865/τ.Β’/13-6-2005

2

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

888/τ.Β’/30-6-2005

3

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΔ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

942/τ.Β’/9-7-2003

4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

72/τ.Β’/14-2-1991

 

3) Το Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού»  προήλθε μετά από συγχώνευση των κατωτέρω Ν.Π.Δ.Δ 

Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός & Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δομοκού»

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

230/τ.Β’/26-3-1997

1209/ τ.Β’/2-10-2000

1094/ τ.Β’/12-6-2008

2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

1529/τ.Β’/15-11-2001

1168/ τ.Β’/25-6-2008

3

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

2308/τ.Β’/29-12-1999

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ

640/τ.Β’/28-5-2001

5

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

1283/τ.Β’/11-9-2003

 

4) Επιπλέον με την αριθ. 169/2011 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η κατάργηση των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ.  

Ν.Π.Δ.Δ.
Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑ  Ν.Π.Δ.Δ.ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣΦΕΚ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
1ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ640/τ.Β΄/28-5-20011848/τ.Β’/19-8-2011
2ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

61/τ.β’/8-5-1986

640/τ.β’ /28-5-2001
1817/τ.Β’/11-8-2011

Comments are closed.

Close Search Window