Θεόδωρος Ν. Αποστολόπουλος
Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
 
Το γενεαλόγιο
των Ομβριακιτών
Μ Ε Σ Α   Α Π Ο   Γ  Ρ Α Π Τ Α   Κ Α Ι   Α Φ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ
 

Εισαγωγή

Η εργασία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια, το πρώτο που περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική, διοικητική και οικονομική παρουσίαση της Ομβριακής και το δεύτερο που αναφέρεται στη γενεαλογία των Ομβριακιτών. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν καταστάσεις Ομβριακιτών για διάφορα γεγονότα και μια σειρά φωτογραφιών.

Χρησιμοποιήθηκαν όσα γραπτά στοιχεία υπήρχαν, συμπληρώθηκαν και διασταυρώθηκαν με πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε από προσωπικές επαφές και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πρέπει να αναφερθεί ότι και τα γραπτά στοιχεία παρουσιάζουν συχνά διαφορές, όταν χρησιμοποιούνται είτε στα αρχεία της κοινότητος, είτε στα μαθητολόγια του σχολείου ακόμα και σε διάφορα συμβόλαια αγορών, πωλήσεων, δωρεών, προικοσυμφώνων, κλπ. Γι αυτό τυχόν λάθη οφείλονται και σ αυτή την αιτία, αν λάβει κανείς υπόψη ότι αναφερόμαστε σε πάνω από 500 οικογένειες και 3.000 άτομα. Πάντως καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να μειωθούν τα λάθη και οι παραλήψεις στο ελάχιστον δυνατόν και δεν αποσιωπάται τίποτε από αυτά που γνωρίζουμε.

Συχνά διαπιστώσαμε σε αρκετά έγγραφα, διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης και θανάτου, καθώς πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις γέννησης από κλινικές δεν υπήρχαν, μια και η γυναίκες γεννούσαν στο σπίτι τους με την βοήθεια της μαμής και η δήλωση πραγματοποιούνταν σε μεταγενέστερη περίοδο από τον γονιό, μερικές φορές με ανακρίβεια. Ένα αξιόπιστο δημοτολόγιο δημιουργήθηκε μετά το 1950.

Το μητρώο Αρρένων χρονολογείται όπως προαναφέρθηκε από το 1836 με ελάχιστες καταχωρημένες γεννήσεις επί Τουρκοκρατίας μέχρι την απε- λευθέρωση του 1881. Μετά το 1910 το μητρώο είναι πιο πλήρες. Μητρώο θηλέων δυστυχώς δεν υφίσταται.

Η χρήση των επιθέτων στα μητρώα γίνεται πολλές φορές εναλλάξ με το παρατσούκλι ή προηγούμενο επίθετο όπως, Αλεξανδρής–Ξενοδόχος, Αλεξανδρής–Καταραχιάς, Αποστολόπουλος–Γουργιώτης, Δελής–Βούλγαρης, Δήμος–Καρακίτσος, Καϊνάρης–Μουντούρης, Καλέας–Καραμπάσιος, Κυριαζής–Μομότης, Μακαρές–Μαργαρίτης, Παπαποστόλου–Σφέτσος, Σακελλαρίου–Καραφέρης κλπ.

Πολλές φορές αναφέρεται σαν όνομα το Αναγνώστης, αντικαθιστώντας το πραγματικό του π.χ. Αναγνώστης (Γιώργος) Πασιάκος, Αναγνώστης (Δημήτριος) Σακελλαρίου πρώτος Δήμαρχος, Αναγνώστης (Στυλιανός) Παπαχρήστος τελευταίος Δήμαρχος 1911, Αναγνώστης (Σπύρος) Παπαποστόλου. Συνήθως ο Αναγνώστης διάβαζε τον Απόστολο στην εκκλησία.

Μερικές οικογένειες συναντώνται σε συγκεκριμένα σημεία, μαχαλάδες ή γειτονιές όπως: Αλεξανδρέοι, Κακλέοι, Κογέοι, Μανωλοπουλαίοι, Παλλαίοι – στα δυτικά του χωριού, Γουργιωταίοι, Μασιαλέοι, Καργιωτέοι, Τσινέοι – κεντροανατολικά, Παπαχρησταίοι, Λαϊναίοι, Ριζαίοι – στο κέντρο, Στεργιοπουλαίοι, Νουκαίοι, Πετσαίοι, Σταχαίοι – στα νότια, Καϊναραίοι, Παπαποστολαίοι, Νικολακοπουλαίοι, Παναραίοι, Χατζοπουλαίοι – στα βόρεια. Αυτές οι οικογένειες μαζί με τους Ζαχαραίους, Αποστολοπουλαίους, Περωναίους, Κοκκιναίους, Λυτραίους, Λοζαίους, Παντιδαίους, Μαργαζαίους, Σακελλαραίους ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1960 από τις πιο πολυπληθείς οικογένειες στην Ομβριακή.

Καταγράφηκαν επίσης και οικογένειες που διέμειναν για μία, δύο δεκαετίες στην Ομβριακή, εργάστηκαν σε διάφορους τομείς, πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο και στη συνέχεια μεταδημότευσαν. Πολλοί από τους κατοίκους στα χρόνια 1930 – 1960 εργάστηκαν στα Μεταλλεία Ομβριακής.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων μέχρι την λήξη του εμφυλίου το 1949 ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, με οικόσιτη κτηνοτροφία αγελάδων, γιδιών, αλόγων και κοπαδιών αιγοπροβάτων. Τα επαγγέλματα αναφέρονται όπως τα συναντάμε στα μαθητολόγια και τους εκλογικούς καταλόγους από το 1883 μέχρι σήμερα καθώς και σ άλλα έγγραφα. Πολλοί εμφανίζονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα με άλλο επάγγελμα όπως γεωργός, αλιεύς, εργάτης, εργατικός, εργοδούλος, ποιμήν, κτηνοτρόφος, σαγματοποιός, πρακτικός γιατρός, χειρουργός (εννοεί τον ευνουχιστή ζώων). Πολλές φορές η λέξη ποιμήν ήταν συνώνυμο του κτηνοτρόφος.

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το βιβλίο του Θεόδωρου Αποστολόπουλου “Το Γενεαλόγιο των Ομβριακιτών”.
Η ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου προσφέρθηκε αφιλοκερδός από τον συγγραφέα του.

Comments are closed.

Close Search Window