Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού, συστήθηκε με την αριθ. 51/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.16443/3474/12-5-2011 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 1335/τ.Β’/16-6-2011.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού, προήλθε μετά από συγχώνευση των κατώτερω σχολικών επιτροπών.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

225/τ.Β’/

5-4-1996

2

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΠΕΤΡΩΤΟΥ

1898/τ.Β’/

29-12-2003

3

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

917/τ.Β’/

4-7-2003

4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΔ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

962/τ.Β’/

14-7-2003

5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΔ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

1047/τ.Β’/

29-7-2003

6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

72/τ.Β’/

14-2-1991

7

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΚΚΑΡΑΣ, ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΚΚΑΡΑΣ

687/τ.Β’/

9-8-1991

Comments are closed.

Close Search Window