Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Λειτουργία ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΧΥΤΑ”

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Λειτουργία ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΧΥΤΑ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης ευρύτερης περιοχής Δήμου Δομοκού»

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης ευρύτερης περιοχής Δήμου Δομοκού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης Νέου Μοναστηρίου»

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης «Σύστημα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης δικτύου άρδευσης Νέου Μοναστηρίου»

Περιληπτική Διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού (ακινήτου) αγρού της Δημοτικής Κοινότητας Σοφιάδας, εκτάσεως 38.640 τ.μ. στη τοποθεσία «ΑΜΜΟΥΔΕΣ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περιληπτική Διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού (ακινήτου) αγρού της Δημοτικής Κοινότητας Σοφιάδας, εκτάσεως 38.640 τ.μ. στη τοποθεσία «ΑΜΜΟΥΔΕΣ»

Περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού (ακινήτου) αγρού της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου, εκτάσεως 19.575 τ.μ. στη τοποθεσία «ΔΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περιληπτική διακήρυξη για την εκμίσθωση του δημοτικού (ακινήτου) αγρού της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου, εκτάσεως 19.575 τ.μ. στη τοποθεσία «ΔΕΚΑΕΦΤΑΡΙΑ»

Περίληψη διακήρυξης του έργου: έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Εκκάρας Δήμου Δομοκού (Δρόμος 1)»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περίληψη διακήρυξης του έργου: έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Εκκάρας Δήμου Δομοκού (Δρόμος 1)»

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Εκκάρας Δήμου Δομοκού (Δρόμος 2)»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Εκκάρας Δήμου Δομοκού (Δρόμος 2)»

Περιληπτική Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη Δημοτική Κοινότητα Μελιταίας

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περιληπτική Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στη Δημοτική Κοινότητα Μελιταίας

Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση αγρού στη δημοτική κοινότητα Νέου Μοναστηρίου

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση αγρού στη δημοτική κοινότητα Νέου Μοναστηρίου

Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην Ομβριακή

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην Ομβριακή

Close Search Window