Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (Η αριθμ 121/2022 απόφαση ΔΣ, ΑΔΑ: ΩΧ7ΦΩ9Α-ΣΕΚ)

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (Η αριθμ 121/2022 απόφαση ΔΣ, ΑΔΑ: ΩΧ7ΦΩ9Α-ΣΕΚ)

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης ΔΣ

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης ΔΣ

Ανακοίνωση_ πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Ανακοίνωση_ πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στη Μελιταία – Melitaia Archaeological Program

Νέα-Ανακοινώσεις|

Ξεκίνησαν οι ερευνητικές εργασίες του νέου αρχαιολογικού... Περισσότερα → Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στη Μελιταία – Melitaia Archaeological Program

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου

Νέα-Ανακοινώσεις|

Κατάθεση αιτήσεων από 23.09 – 26.09.2022... Περισσότερα → Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/26-8-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ1246ΜΕΜΦ-ΓΚΓ) ανακοίνωση  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 56/26-8-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ1246ΜΕΜΦ-ΓΚΓ) ανακοίνωση  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δομοκού

Πρόσκληση 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Νέα-Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 30ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022_Ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του ηλεκτρικού Αυτοκινήτου και το σχέδιο φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δομοκού

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022_Ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη του ηλεκτρικού Αυτοκινήτου και το σχέδιο φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων του Δήμου Δομοκού

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2022

Close Search Window