Σύμφωνα με την αριθ. 6/98/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα εξής 

1) Ο χώρος τοποθέτησης των διαφημιστικών πινακίδων πλαισίων, στην έδρα του Δήμου Δομοκού ορίζεται η κεντρική πλατεία “Θαυμάκου”, η πλατεία “Μουσσών” και το δημοτικό οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αχιλλέως και Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΟ Λαμίας-Λάρισας).

Στις Τοπικές Κοινότητες καθορίζονται χώροι για τοποθέτηση διαφήμισεων οι κεντρικές πλατείες.-

Στους παραπάνω χώρους θα επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνιμων ή προσωρινών διαφημιστικών πλαισίων -πινακίδων από το Δήμο Δομοκού και από κάθε ενδιαφερόμενο, πολιτικά κόμματα πολιτιστικούς φορείς, μαθητικές, φοιτητικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λ.π.

2) Επιβάλλει τέλος σε κάθε διαφήμιση, υπέρ του Δήμου Δομοκού, που γίνεται με κάθε μορφή και τρόπο σε χώρους εντός των Δ/κών ορίων του για κάθε κατηγορία ως εξής.-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

Για διαφημίσεις που αναρτώνται ή επικολλώνται σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια, σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους-κοινόχρηστους χώρους, περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και αναγειρόμενων οικοδομών (με συναίνεση του ιδιοκτήτη) σε περίπτερα στέγαστρα αφητεριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων θέατρα κινηματογράφους γενικά σε 0,15 Ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο, την εβδομάδα.-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

α] Για διαφήμιση φωτεινή σε στέγη, ή δώμα, καθώς και για διαφήμιση που γίνεται με ηλεκτρονική εφημερίδα σε 14,70 Ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.

β] Για διαφήμιση φωτεινή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο σε 5,90 Ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.-

γ] Για διαφήμιση φωτεινή ή όχι σε στέγες ή δώματα σε 2,05 Ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο το χρόνο.-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης σε 0,42 Ευρώ σε προκαθορισμένης διάστασης πινακίδα (30χ50) το μήνα, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για τις πινακίδες μεγαλύτερων διαστάσεων θα καταβάλλεται πολλαπλάσιο τέλος.-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’

Αφορά τις διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα κάθε είδους παραστάσεις, αυτοκόλλητα, είδη με διαφημιστικές παραστάσεις κάθε είδους διαφήμισης που γίνεται από αέρος ή άλλο τρόπο, το τέλος καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.(Πρόγραμμα Πολιτεία Ν.2880/9/τΑ/30-1-2001).-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

α] Δικαιούχος του τέλους διαφήμισης είναι ο Δήμος Δομοκού, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η διαφήμιση.-

β] Για τις διαφημίσεις της Γ’ κατηγορίας δικαιούχος του τέλους είναι ο Δήμος στην οποία βρίσκεται η Εδρα της επιχείρησης του οχήματος.

γ] Η διαφήμιση γίνεται με άδεια του Δημάρχου ύστερα από αίτηση του διαφημιζόμενου η οποία συνοδεύεται από σχέδιο. Ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση άδειας διαφήμισης όταν αυτή είναι επικίνδυνη για την σωματική ακεραιότητα των πολιτών, ή την κυκλοφορία, ή από καλαισθητικής άποψης.

δ] Για τις διαφημίσεις της Δ’ κατηγορίας δεν απαιτείται άδεια.

ε] Απαλλάσσονται των τελών οι διαφημίσεις που είναι γραμμένες ή αναρτημένες σε στέγες, τοίχους, παράθυρα, προθήκες, πόρτες καταστημάτων, γραφείων και αφορούν την εργασία αυτών.-

Απαγορεύεται η διενέργεια με οποιονδήποτε τρόπο διαφήμισης σε μνημεία, αγάλματα, παραδοσιακά κτίρια, επιφάνειες τεχνικών έργων, γέφυρες, σήραγγες καταστρώματα δρόμων και πεζοδρομίων στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, επίσημες πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, οδικής σήμανσης, φωτεινούς σηματοδότες, πινακίδες αφετηριών και στάσεων των μέσων συγκοινωνίας, αρχαιολογικούς χώρους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κτίρια δημόσιου φορέα, κτίρια ιερών ναών κάθε θρησκείας.-

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ.

 Επιτρέπεται η διαφήμιση για εμπορικούς σκοπούς.

 1] σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, στάδια, γήπεδα.-

2] μέσα σε οχήματα σιδηροδρόμων και κάθε όχημα δημόσιας χρήσης.

3] σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.

4] μέσα σε καταστήματα και κινηματογράφους, θέατρα, εστιατόρια, καφενεία και καταστήματα με ημερολόγια, δώρα, έντυπα.

5] από αέρα με οποιονδήποτε τρόπο.

6] στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκατελλειμένων οικοδομών με την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή διαχειριστή του.-

7] σε στέγες ή δώματα κτιρίων με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή διαχειριστή.-

Για κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται παραπάνω, ισχύ θα έχουν οι διατάξεις του Ν.2946/2001 “Υπαίθρια διαφήμιση-Συμπολιτείες Δήμων κ.λ.π.” ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001.-

Comments are closed.

Close Search Window