Με την αριθ. 17/149/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού ορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.    “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Δομοκού” οι παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

Α/Α

Ονομ/μο

Ιδιότητα

 Θέση στο Δ.Σ.  του Ν.Π.Δ.Δ

1

Αποστολόπουλος Γρηγόριος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Πρόεδρος

2

Βασιλόπουλος Χαράλαμπος

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

Αντιπρόεδρος

3

Σκαρμούτσος Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

4

Αυγέρη Αθανασία

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

5

Καϊδατζής Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

Μέλος

6

Κοντονάσιος Γεώργιος

Δ/ντής Σχολείου κατ’αρχαιότητα 1ος 

Μέλος

7

Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

Δ/ντής Σχολείου κατ’αρχαιότητα 2ος 

Μέλος

8

Παπαγιάννη Ανδριανή

Δ/ντρια Νηπιαγωγείου κατ’αρχαιότητα 1η

Μέλος

9

Παναγιωτόπουλος Ζήσης

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

(κατ’απόλυτη αντιστοιχία των Τακτικών Μελών)

 

Α/Α

Ονομ/μο

Ιδιότητα

1

Βασιλόπουλος Χαράλαμπος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

2

Σδρους Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

3

Καλημέρης Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

4

Νιάνιος Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας

5

Γρίβα Λεμονιά

Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας

6

Παπανδρέου Δήμητρα

Δ/ντρια Σχολείου 

7

Γκορτσαλής Χρήστος

Δ/ντής Σχολείου   

8

Ζησοπούλου Ευαγγελία

Δ/ντρια Σχολείου 

9

Μπαντέ Αναστασία

Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων

Comments are closed.

Close Search Window