Με την αριθ. 3/29/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δομοκού, ορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.    “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού” οι παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

Α/Α Ονομ/μο Ιδιότητα Θέση στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ
1 Παπάρας Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Πρόεδρος
2 Σδρους Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Αντιπρόεδρος
3 Καλημέρης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Μέλος
4 Γρίβα Λεμονιά Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας Μέλος
5 Νιάνιος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας Μέλος
6 Αργυρόπουλος Χρήστος Δ/ντής Σχολείου κατ’αρχαιότητα 1ος Μέλος
7 Κυριόπουλος Δημήτριος Δ/ντης Σχολείου κατ’αρχαιότητα 2ος Μέλος
8 Τζιώρας Σταύρος Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Μέλος
9 Δεληγιάννη Βαλεντίνα -Μαρία Εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας. Μέλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη

(κατ’απόλυτη αντιστοιχία των Τακτικών Μελών)

Α/Α Ονομ/μο Ιδιότητα
1 Σδρους Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
2 Τσαλαφούτας Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
3 Καναβός Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
4 Βασιλόπουλος Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας
5 Καϊδατζής Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας
6 Καλτσάς Ιωάννης Δ/ντής Σχολείου
7 Παπαχρήστου Στεριανή Δ/ντρια Σχολείου 
8 Μπίμπα Ευθυμία Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων
9 Λαϊνάς Γεώργιος Μαθητής

Comments are closed.

Close Search Window