ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  

Η Κορομηλιά του Δομοκού βρίσκεται στην νότια όχθη της άλλοτε λίμνης, Ξυνιάδος ένα από τα πραγματικά παραλίμνια χωριά της, 33 χιλιόμετρα από την πόλη της Λαμίας. Είναι χτισμένη σε μέσο υψόμετρο περί τα 525 μέτρα και η περιφέρειά της έχει έκταση 7.524 στρέμματα. Σήμερα, με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), αποτελεί Τοπική Κοινότητα του Δήμου Δομοκού.

Πήρε το όνομά της, κατά την παράδοση, από το μοναδικό δένδρο που βρισκόταν στο χώρο που δημιουργήθηκε ο οικισμός, μια κορομηλιά!

Η Κορομηλιά είναι από τα νεώτερα χωριά της περιοχής καθώς εγκαινιάστηκε μαζί με τον Άγιο Γεώργιο, την Ξυνιάδα και την Καυκασία την 22α με 23η του Απριλίου 1900 από τον τότε ιδιοκτήτη της περιοχής Γεώργιο Πλατανιώτη προφανώς σε πανηγυρική εκδήλωση.Ο Πλατανιώτης που ήταν ομογενής από τη Ρουμανία με καταγωγή από τη Ναυπακτία, θέλησε να επενδύσει στην περιοχή αγοράζοντας το κτήμα Δαουκλή από τον Δημήτριο Στεριάδη «κληρονόμο» στην ουσία της  Φατμέ Ζεχρά Χανούμ  της τουρκάλας ιδιοκτήτριας κατά την απελευθέρωση του 1881. Ο Γεώργιος Πλατανιώτης κατασκεύασε στην Κορομηλιά, όπως και στα υπόλοιπα χωριά, κατοικίες για τους υποτακτικούς και τον επιστάτη του. Ο ιδιοκτήτης όντας Βουλευτής αλλά και με συμφέροντα στη Ρουμανία δεν ασχολήθηκε ο ίδιος με την εκμετάλλευση του κτήματος αλλά άφησε την γενική επιστασία στον έμπιστό του Κώστα Ζωγράφο. Οι κολίγοι κάτοικοι του νεοσύστατου χωριού προφανώς και πέρασαν δύσκολες στιγμές κατά την περίοδο της δικής του επιστασίας. Η επικυριαρχία του Πλατανιώτη στην περιοχή κράτησε ως το 1923 οπότε η επαναστατική κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά την Μικρασιατική Καταστροφή με πρόεδρο το Στυλιανό Γονατά (Αρχηγός της επανάστασης ήταν ο Ν. Πλαστήρας) αποφάσισε την αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών με απαλλοτριώσεις των μεγάλων κτημάτων. Η κατοικία του επιστάτη στην Κορομηλιά απαλλοτριώθηκε με την 2/1923 απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων με την οποία άλλωστε αποκαταστάθηκαν 22 καλλιεργητές από την Κορομηλιά μαζί με καλλιεργητές από τα γύρω χωριά όπως όριζε ο σχετικός νόμος.  Στη συνέχεια το χωριό εποικίστηκε και από άλλους καλλιεργητές καταγόμενους από διάφορες περιοχές αλλά και νομάδες κτηνοτρόφους που εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε αυτό. Πολλοί ήρθαν από την Δυτική Φθιώτιδα (π.χ. Λύτρας από Χαλίλη-Μεσοποταμία) αλλά και από την Αράχωβα της Ναυπακτίας (Αράχωβας, Καρανικόλας κλπ.) 

Οι κάτοικοί της ασχολήθηκαν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία αλλά και το ψάρεμα στην παρακείμενη λίμνη.Συμμετείχαν δε και στη διανομή της αποξηρανθείσας στη συνέχεια λίμνης παίρνοντας το κομμάτι γύρω από το Νησί.

Η Κορομηλιά ανήκε αρχικά ως οικισμός στο Δήμο Ξυνιάδος έως το 1912 (Β. δ. 29-8-1912 ΦΕΚ α 261/1912) οπότε κατά την τότε διοικητική μεταρρύθμιση εντάχθηκε στην νεοσυσταθείσα κοινότητα Δαουκλή ως οικισμός μαζί με τον Άγιο Γεώργιο, το Ζαπάντι, Αλχανί Άνω, Αλχανί Κάτω κλπ. Η κοινότητα Νταουκλή μετονομάσθηκε το 1916 σε κοινότητα Ξυνιάδος (με αριθ. 11640/1916 ΦΕΚ 21β/1916 υπουργική απόφαση).

Η Κορομηλιά έγινε αυτόνομη κοινότητα το 1929 μαζί με τον Άγιο Γεώργιο (διατ/γμα της 4-7-1929, ΦΕΚ 221/Α της 6-7-1929).

Το 1998 με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση εντάχθηκε στο Δήμο Ξυνιάδος με έδρα την Ομβριακή. Με την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), πλέον αποτελεί Τοπική Κοινότητα του Δήμου Δομοκού. Στη διοικητική περιφέρεια της Κορομηλιάς ανήκει και το Νησί της λίμνης Ξυνιάδος όπου βρίσκονται τα ερείπια  και η Ακρόπολη των αρχαίων Ξυνιών.

 

Δημήτρης Β. Καρέλης (Από το υπό έκδοση βιβλίο του για την περιοχή Δομοκού) 

Comments are closed.

Close Search Window