Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού, συστήθηκε με την αριθ. 52/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.16440/3473/12-5-2011 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 1335/τ.Β’/16-6-2011.

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού, προήλθε μετά από συγχώνευση των κατώτερω σχολικών επιτροπών.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

865/τ.Β’/13-6-2005

2

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

888/τ.Β’/30-6-2005

3

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΔ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ

942/τ.Β’/9-7-2003

4

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

72/τ.Β’/14-2-1991

Comments are closed.

Close Search Window