Οι σημερινές Καρυές ως Λήφακας (Αλήφακας) αναφέρεται  στην πρόθεση το βιβλίο των αφιερωτών του μοναστηριού της Ρεντίνας, κατά το 1640, στα φ.22α – 22β, με τους οικισμούς Μηλιά, Ταουκλί, Κρούμας (;) και Τερβένι. Στα φ. 23α – 24α, υπάρχουν γραφές μεταγενέστερες της πρώτης.

«Την περιοχή  κατείχε ένας Τούρκος , ο Αλής Βακάς, και το χωριό που έγινε μετά ονομάστηκε Αλή-φακά. Το 1897, όταν έφυγαν οι Τούρκοι, το τσιφλίκι αγοράστηκε από τον Κοντογιάννη , που το 1906-1907 το πούλησε στους αδελφούς Μήτσιο και Σπύρο Γκίγκα. Ο Σπύρος πούλησε το μερίδιο του στους πρόσφυγες που ήλθαν από το Μικρό Μοναστήρι της Ανατολικής Ρωμυλίας,. Αργότερα πούλησε και ο Μήτσος το δικό του μερίδιο στους κολίγους και σε διάφορους άλλους από την επαρχία.

Το χωριό κτίστηκε κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλεως «ΕΛΛΑΣ» και πάνω στα ερείπια Τουρκικού χωριού που έφερε το όνομα Αλή-Φακά.

Προέλευση των κατοίκων: οι κάτοικοι είναι ντόπιοι αλλά και πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία. Οι περισσότεροι πρόσφυγες κατάγονται από το Μικρό Μοναστήρι Βουλγαρίας, και μία οικογένεια από το Τσικούρκι Καβακλίου (Δονουδαίων).

Οι πρόσφυγες ήρθαν το 1906 στην αρχή κατέβηκαν με πλοίο στον Πειραιά, ύστερα εγκαταστάθηκαν στην Κόρινθο, κατόπιν στο Καλιφώνι Καρδίτσας, κοντά σε άλλους πρόσφυγες τους Τσαμασιώτες(Ανάβρα) και αργότερα στην σημερινή θέση.

Μια επιτροπή προσφύγων αποτελούμενη από : Τον Σταμάτη Γιαντσικούδη, Θεόδωρο Κακαμανούδη, Βασίλειο Μανωλούδη, Μαυρούδη Καπουρτζιά, Βασίλειο Σκόρδα, Νικόλαο Τσιατσιαλίδη, και Σιδέρη Παπαναστασίου ήλθαν σε συνεννόηση με τον τσιφλικά Γκίγκα στο Δομοκό και αγόρασαν το κτήμα του όπου εγκαταστάθηκαν το 1907 μόνιμα.

Αργότερα ήλθαν στα 1925 οι Ιωάννης Δούκας, Πέτρος Μπακάλης και Χρήστος Μπατζαρακούδης.

Οι ντόπιοι ήρθαν από άλλα χωριά της Φθιώτιδας έτσι έχουμε:

 • Κοντογεωργαίους από Καρυά Υπάτης
 • Τζαμαραίους από τη Φωτιάνα Καρδίτσας
 • Λαμπραίους-Κουτσουμητραίους από Μακρολείβαδο
 • Γκουβραίους από Νέα Γιαννιτσού
 • Βαγγελοπλαίους από Δίβρη
 • Παλιογανναίους από Κουφόδεντρα
 • Κυρκαίους από Φτέρη
 • Καθαργαίους και Πλιατσικαίους από την Καλλιθέα
 • Κουρδαίοι από το Ζαπάντι (κοντά στην Ξυνιάδα – Άγιο Γεώργιο)
 • Κουτσουγιανναίους από το Μακρολείβαδο
 • Τσιγαραίους από την Σπερχειάδα
 • Παπαδημητραίους από τη Φτέρη.

Διοίκηση: Μέχρι το 1925 οι Καρυές το Πολυδέντρι και το Καραχασάν αποτελούσαν μία κοινότητα της Μαντασιάς.

Από το 1925 πρόεδροι της κοινότητας Καρυών:

 1. Δήμος Καράλης 1925-1930
 2. Κωνσταντίνος Παλιογιάννης 1930-1935
 3. Γεώργιος Κύρκος 1935-1940
 4. Παπαναστασίου Χ 1941-1946
 5. Κύρκος Δ 1947-1949
 6. Καραλής Γ 1949-1953
 7. Κύρκος Κ 1953-1957
 8. Τσιγάρας Ε 1957-1962, 1967-1975
 9. Δελημπούρας Α 1962-1967
 10. Παλιογιάννης Κ 1975-1980
 11. Παπαναστασίου Γ. 1980-1982

Γραμματείς : Παπαναστασίου Σιδέρης 1925-1933,  Παπανάγνου Χρήστος 1933-1938, Κουτσομήτρος Ιωάννης 1938-1941, Καράλης Βασίλειος 1941-1946, Γκούβρας Ανδρέας 1946-1979, Τσιγάρα Ευαγγελία 1979». 

 (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ από τον 3ο τόμο των «χρονικών της επαρχίας Δομοκού»).

 

Comments are closed.

Close Search Window