• Η ταχυδρομική διεύθυνση τής έδρας του Δήμου (Διοικ/κές Υπ/σίες, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία, Γραφείο Καταστημάτων, Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Αντιδημάρχων, Γραφείο Δημάρχου) είναι: Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ. Κέντρο: 2232350200,

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση της  Οικ/κής Υπ/σίας & της Τεχνικής Υπ/σίας είναι: Θέμιδος & Ρίτσου 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ2232350508-9 (Τεχ/κή Υπ/σία),   2232022385, 2232350504-5 (Οικ/κή Υπ/σία), 

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος της Πολιτικής Προστασίας , είναι Εργατικές Κατοικίες ΔομοκούΤ.Κ. 35010 (όπισθεν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)
     Τηλ: 2232022607 (Πολιτική Προστασία)
    

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350232 2232022242 Λιόλιος Χαράλαμπος (Δήμαρχος)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212Στεφανής Κωνσταντίνος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220-1 Ζησοπούλου Ευαγγελία – Αναστασίου Θεόδωρος (Ειδικός Συνεργάτης)
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220-1 Ζησοπούλου Ευαγγελία
Νομική Υπηρεσία Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής ΒοήθειαςΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350200 Ιωάννου Μαρία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010
2232350210,221 2232350234 Ζησοπούλου Ευαγγελία
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Οικ.Επιτροπή, Επιτροπή Ποιοτ. Ζωής, κλπ) Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350505
2232350213
Παπαποστόλου Ευαγγελία – Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολογίου) -Ληξιαρχείου Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350219
2232350214
2232350225Χρυσόμαλλου Ευθυμία – Δήμος Δημήτριος
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής ΜέριμναςΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350210 2232350234 Ζηκούλη Αικατερίνη
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Γραφείο Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350508-92232023012 Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Ενέργειας Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350508-92232023012 Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Άρδευσης Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350502,8,9 2232023012 Γκούβα Ανδριανή – Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Πολεοδομίας Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350508-9 2232023012 Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & ΠρομηθειώνΘέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232022385 2232350501 2232350504 2232350505 Κυριαζής Κεφαλάς – Ξαρχάς Νικόλαος – Παπαγεωργίου Χρήστος – Παπαποστόλου Ευαγγελία
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350501 2232350504-5Ξαρχάς Νικόλαος – Παπαποστόλους Ευαγ. – Παπαγεωργίου Χρ. – Ζαχαριάς Νικόλαος
Τμήμα Κ.Ε.Π.
Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού (Πιλοτική εφαρμογή & Υποστήριξη του e-kep για απομακρυσμένους οικισμούς) – (Εποπτεία απομακρυσμένων ΚΕΠ) Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232027004 2232350500 2232022422Γιαννέλου Ανθή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας & Πολιτισμού
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 2232350234 Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Παιδικών ΣταθμώνΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 2232350234 Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 2232350234 Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των ΦύλωνΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 2232350234 Γκούβα Ανδριανή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος
Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607 Ζηκούλη Αικατερίνη
Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607 Ζηκούλη Αικατερίνη
Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607 Ζηκούλη Αικατερίνη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ΔραστηριοτήτωνΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 22323502132232350234Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού 2232350213Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 2232350234 Γκούβα Ανδριανή
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350221 2232350234 Ζησοπούλου Ευαγγελία
Γραφείο Διαφάνειας – ΚΟΣΕ και Πληροφορικής Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350208 2232350234 Ζησοπούλου Ευαγγελία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος με έδρα στη Τ.Κ. Ομβριακής
Γραφείο Κ.Ε.Π. Αγ.Γεωργίου 1, Ομβριακή 35010 2232031140 2232350510 2232031177 Λόζου Κυριακούλα – Γούσια Μελπομένη
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232031333 2232350323
(Αντιδήμαρχος)
Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232350323 2232031333 2232031093Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232350323 2232031333 2232031093Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος με έδρα στη Τ.Κ. Ν.Μοναστηρίου
Γραφείο ΚΕΠ Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071023 Μπάρμπα Σταυρούλα-Ζιάκανος Κων/νος
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405 2232071013 Αντιδήμαρχος
Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350416 2232071013 Καλτσονούδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
Γραφείο Άρδευσης Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405 2232071013 


Καλτσονούδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405 2232071013 Καλτσονούδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος

Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου Δομοκού

Comments are closed.

Close Search Window