• Η ταχυδρομική διεύθυνση τής έδρας του Δήμου (Διοικ/κές Υπ/σίες, Ανθρωπίνου Δυναμικού, Δημοτολόγια, Ληξιαρχεία, Γραφείο Καταστημάτων, Γραφείο Προγραμματισμού, Γραφείο Αντιδημάρχων, Γραφείο Δημάρχου) είναι: Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ. Κέντρο: 2232350200,

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση της  Οικ/κής Υπ/σίας & της Τεχνικής Υπ/σίας είναι: Θέμιδος & Ρίτσου 1, Δομοκός, Τ.Κ. 35010.

    Τηλ2232350508-9 (Τεχ/κή Υπ/σία),   2232022385, 2232350504-5 (Οικ/κή Υπ/σία), 

  • Η ταχυδρομική διεύθυνση του τμήματος της Πολιτικής Προστασίας , είναι Εργατικές Κατοικίες ΔομοκούΤ.Κ. 35010 (όπισθεν Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)
     Τηλ: 2232022607 (Πολιτική Προστασία)
    

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350232 mayor@domokos.gr Λιόλιος Χαράλαμπος (Δήμαρχος)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350212

gg@domokos.gr

Στεφανής Κωνσταντίνος
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ        
Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220-1

e.zisopoulou@domokos.gr

Ζησοπούλου Ευαγγελία – Αναστασίου Θεόδωρος (Ειδικός Συνεργάτης)
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350220-1

e.zisopoulou@domokos.gr

Ζησοπούλου Ευαγγελία
Νομική Υπηρεσία Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010  
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350200

m.ioannou@domokos.gr

Ιωάννου Μαρία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών        
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350210,221

e.zisopoulou@domokos.gr

Ζησοπούλου Ευαγγελία
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Οικ.Επιτροπή, Επιτροπή Ποιοτ. Ζωής, κλπ) Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350505
2232350213

e.papapostolou@domokos.gr

a.gouva@domokos.gr

Παπαποστόλου Ευαγγελία – Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολογίου) -Ληξιαρχείου Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350219
2232350214

e.xrisomallou@domokos.gr

d.dimou@domokos.gr

Χρυσόμαλλου Ευθυμία – Δήμος Δημήτριος
Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350210

k.zikouli@domokos.gr

Ζηκούλη Αικατερίνη
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας        
Γραφείο Τεχνικών Έργων & Συγκοινωνιών Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350508-9

d.sbiliri@domokos.gr –

d.mpakostergios@domokos.gr

 

Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Ενέργειας Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350508-9

d.sbiliri@domokos.gr –

d.mpakostergios@domokos.gr

 

Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Άρδευσης Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350502,8,9 a.gouva@domokos.gr –

d.sbiliri@domokos.gr –

d.mpakostergios@domokos.gr

Γκούβα Ανδριανή – Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Γραφείο Πολεοδομίας Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350508-9

d.sbiliri@domokos.gr – d.mpakostergios@domokos.gr

Σμπιλίρη Δήμητρα – Μπακοστέργιος Δημήτριος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών        
Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232022385 2232350501 2232350504 2232350505

n.xarxas@domokos.gr –  x.papageorgiou@domokos.gr – e.papapostolou@domokos.gr

Ξαρχάς Νικόλαος – Παπαγεωργίου Χρήστος – Παπαποστόλου Ευαγγελία
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232350501 2232350504-5

n.xarxas@domokos.gr – e.papapostolou@domokos.gr – x.papageorgiou@domokos.gr –

n.zaxarias@domokos.gr

 

Ξαρχάς Νικόλαος – Παπαποστόλους Ευαγ. – Παπαγεωργίου Χρ. – Ζαχαριάς Νικόλαος
Τμήμα Κ.Ε.Π.        
Γραφείο Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού (Πιλοτική εφαρμογή & Υποστήριξη του e-kep για απομακρυσμένους οικισμούς) – (Εποπτεία απομακρυσμένων ΚΕΠ) Θέμιδος & Γ.Ρίτσου 1, Δομοκός 35010 2232027004 2232350500

a.giannelou@domokos.gr

Γιαννέλου Ανθή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ        
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας & Πολιτισμού        
Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213

a.gouva@domokos.gr

Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Παιδικών Σταθμών Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213

a.gouva@domokos.gr

Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213

a.gouva@domokos.gr

Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213

a.gouva@domokos.gr

Γκούβα Ανδριανή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ        
Τμήμα Περιβάλλοντος        
Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607

k.zikouli@domokos.gr

Ζηκούλη Αικατερίνη
Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607

k.zikouli@domokos.gr

Ζηκούλη Αικατερίνη
Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Εργατικές Κατοικίες Δομοκού 2232022607

k.zikouli@domokos.gr

Ζηκούλη Αικατερίνη
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης        
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 a.gouva@domokos.gr Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού   2232350213 a.gouva@domokos.gr Γκούβα Ανδριανή
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350213 a.gouva@domokos.gr Γκούβα Ανδριανή
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ        
Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής        
Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350221

e.zisopoulou@domokos.gr

Ζησοπούλου Ευαγγελία
Γραφείο Διαφάνειας – ΚΟΣΕ και Πληροφορικής Πλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010 2232350208

e.zisopoulou@domokos.gr

Ζησοπούλου Ευαγγελία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ        
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος με έδρα στη Τ.Κ. Ομβριακής        
Γραφείο Κ.Ε.Π. Αγ.Γεωργίου 1, Ομβριακή 35010 2232031140 2232350510

k.lozou@domokos.gr

m.gousia@domokos.gr

Λόζου Κυριακούλα – Γούσια Μελπομένη
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232031333 2232350323  
(Αντιδήμαρχος)
Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232350323 2232031333 2232031093

d.dimou@domokos.gr

Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Τσέρνης 1, Ομβριακή 35010 2232350323 2232031333 2232031093

d.dimou@domokos.gr

Δήμος Δημήτριος (Μόνο κάθε Τετάρτη στο τηλ 2232350323)
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος με έδρα στη Τ.Κ. Ν.Μοναστηρίου        
Γραφείο ΚΕΠ Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071023

s.mparmpa@domokos.gr

Μπάρμπα Σταυρούλα-Ζιάκανος Κων/νος
Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405   Αντιδήμαρχος
Γραφείο Διοικ/κών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350416

x.kaltsonoudis@domokos.gr

Καλτσονούδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
Γραφείο Άρδευσης Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405

x.kaltsonoudis@domokos.gr
Καλτσονούδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Νέο Μοναστήρι, Δομοκός 35010 2232071266 2232350405

x.kaltsonoudis@domokos.gr

Καλτσονούδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος

Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου Δομοκού

Comments are closed.

Close Search Window