Η Δημοτική Ενότητα Δομοκού αποτελεί τον “πρώην” Δήμο Δομοκού, ο οποίος με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 “Νεά Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης” καταργήθηκε και συστάθηκε ο νεός Καλλικρατικός Δήμος Δομοκού, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τους πρώην Δήμους Ξυνιάδος και Θεσσαλιώτιδος.

Η έδρα του νέου Δήμου Δομοκού είναι η Τοπική Κοινότητα Δομοκού.

Η Δημοτική Ενότητα Δομοκού αποτελείται από τις Τοπικές Κοινότητες:

Comments are closed.

Close Search Window