Περίληψη διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ξυνιάδος & Τ.Κ. Πολυδενδρίου Δήμου Δομοκού»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περίληψη διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ξυνιάδος & Τ.Κ. Πολυδενδρίου Δήμου Δομοκού»

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό... Περισσότερα → Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό... Περισσότερα → Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος»

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών στις Κοινότητες του Δήμου Δομοκού».

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών στις Κοινότητες του Δήμου Δομοκού».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Ο Δήμαρχος Δομοκού προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό... Περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ  ΔΟΜΟΚΟΥ– ΧΥΤΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ... Περισσότερα → ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος», προϋπολογισμού 355.021,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία: 286.308,00 € και ΦΠΑ : 68.713,92 €)

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Δομοκού & των Νομικών Προσώπων αυτού, για ένα έτος», προϋπολογισμού 355.021,92 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (καθαρή αξία: 286.308,00 € και ΦΠΑ : 68.713,92 €)

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Δομοκού» Yποέργο 1 (κύριο) (προμήθεια 8 Ηλεκτροκίνητων οχημάτων)

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Δομοκού» Yποέργο 1 (κύριο) (προμήθεια 8 Ηλεκτροκίνητων οχημάτων)

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Δομοκού» Yποέργο 1 (κύριο) (προμήθεια 8 Ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

... Περισσότερα → Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού: Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Δομοκού» Yποέργο 1 (κύριο) (προμήθεια 8 Ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με Α.Π. διακήρυξης 26159/30-11-2021 (21PROC009636542) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» και ΑΑ συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 143675,1 για την 27/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Νέα-Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής... Περισσότερα → Εκ νέου μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό με Α.Π. διακήρυξης 26159/30-11-2021 (21PROC009636542) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» και ΑΑ συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 143675,1 για την 27/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Close Search Window