Για έκδοση εγγράφων από το Μητρώο Αρρένων, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔιεύθυνσηΠλατεία Μουσών 1, Δομοκός 35010
Τηλέφωνο223250214 (Δήμος Δημ.)
Fax2232350234
Αλλαγή επωνύμου (Μητρώα Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση που προβάλλει τους λόγους του ενδιαφερόμενου
 2. Πιστοποιητικό απο το Στρατολογικό γραφείο
 3. Παράβολο απο το Δημόσιο Ταμείο
 4. Βεβαίωση απο τον εισαγγελέα ότι δεν διώκεται ο ενδιαφερόμενος
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρένων και Δημοτολόγια του ενδιαφερόμενου.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc28 KB
Αλλαγή στοιχείων (Μητρώα Αρρένων) λόγω υιοθεσίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας, και απο τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας απο τον ένα σύζυγο του τέκνου του άλλου)
 2. Αντίγραφο επικυρωμένο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας, άρθρα ΑΚ 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης με τα νέα στοιχεία
 4. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων και Δημοτολόγια του υιοθετησάντων
 5. Παραίτηση απο ένδικα μέσα, πιστοποιητικά τελεσιδικίας
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon allagi_stoiheion_teknoy_logo_anagnorisis_yiothesias.doc27.5 KB
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
 3. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon diagrafi_apo_ta_mitroa_arrenon_pollaplos_eggegrammenon.doc28.5 KB
Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon diagrafi_apo_ta_mitroa_arrenon.doc28 KB
Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) Επωνύμου, πατρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, απο το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατα περίπτωση προσώπου

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc28 KB
Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, απο το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και ορθά στοιχεία, του κατα περίπτωση προσώπου.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc28 KB
Διόρθωση (Μητρώα Αρρένων) τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία.
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το προς διόρθωση στοιχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc28 KB
Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ανδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος.
 4. Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται απο τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 6. Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων αξωτερικού
 7. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους που υπερβαίνουν το 20ο έτος
 8. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, απο το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα
Εγγραφή αδήλωτου
 1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν είναι ανήλικος
 4. Δύο φωτογραφίες του ενδιαφερομένου
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον Δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος
 6. Πράξη καθορισμού ηλικίας ανηλίκων κατοίκων εξωτερικού
 7. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα για τους ενήλικους
 8. Πιστοποιητικό περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκει

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon aitisi_gia_tin_eggrafi_adilotoy.doc31.5 KB
Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon epaneggrafi_anyparkton.doc28 KB
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για μειωμένη θητεία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία να αναφέρεται η φράση «στρατολογική χρήση» και ο λόγος για τον οποίο επιθυμεί να θεωρηθεί προστάτης της οικογένειας

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_oikogeneiakis_gia_meiomeni_thiteia.doc28 KB
Πιστοποιητικό στρατιωτικών σχολών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Φωτοτυπία της ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι έγγαμος ή άγαμος
 5. Έκδοση πιστοποιητικού για τους άνδρες από το Μητρώο Αρρένων όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα δημοτολόγια για τις γυναίκες

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_stratiotikon_sholon.doc28 KB
Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) ελλειποντος τόπου γεννήσεως, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό, κατάλληλα προσαρμοζόμενο Δήμου ή Κοινότητας περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων αυτού που έχει ελλιπή στοιχεία.
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στηνοποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosthiki_elleiponton_stoiheion_ma.doc28.5 KB
Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο μητρώο Αρένων του κατά περίπτωση χωρίς κύριο όνομα προσώπου.
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της εκκλησίας, απο τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, απο τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε , ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosthiki_elleiponton_stoiheion_ma.doc28.5 KB
Προσθήκη (Μητρώα Αρρένων) πατρωνύμου, μητρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosthiki_elleiponton_stoiheion_ma.doc28.5 KB
Πρόσληψη (Μητρώα Αρρένων) επωνύμου, πατρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου  ή αν είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ενδιαφερομένου
 3. Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, περί της εγγραφής στο Μητρώο Αρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon proslipsi_eponymoy_klp_d_ma.doc28.5 KB
Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων χρειάζεται μόνο :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_eggrafis_ma.doc28 KB

Comments are closed.

Close Search Window