Η έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν στην αστική και δημοτική κατάσταση των δημοτών, σύμφωνα με οδηγία του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ , πραγματοποιείται μόνο από την έδρα του Δήμου (Τ.Κ. Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1).  Στις Δημοτικές Ενότητες η εξυπηρέτηση θα γίνεται μέσω των Κ.Ε.Π. τα οποία θα προωθούν τις αιτήσεις στην έδρα του Δήμου.

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Ξυνιαδός. Έδρα: Τ.Κ. Ομβριακής, τ.κ.35010.

                                                                      Τηλ: 2232031140, 2232031143, 2232350510

                                                                      Fax: 2232 0 31177

                                                                      email: d.xyniados@kep.gov.gr

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος. Έδρα: Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου, τ.κ. 35010

                                                                                   Τηλ: 2232071023, 2232350418

                                                                                   Fax: 2232071023

                                                                                  email: d.thessaliotidos@kep.gov.gr       

Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Δομοκού. Έδρα: Τ.Κ. Δομοκού, τ.κ. 35010

                                                                     Τηλ: 2232027004, 2232350500

                                                                     Fax: 2232022422

                                                                     email: d.domokou@kep.gov.gr                                 

Για έκδοση εγγράφων από το Δημοτολόγιο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Έδρα του Δήμου)
Διεύθυνση Τ.Κ. Δομοκού, Πλατεία Μουσών 1, τ.κ. 35010
Τηλέφωνο 22232350214 (κος Δήμος Δημήτρης.) & 2232350219 (κα Χρυσομάλλου Ευθυμία)
Fax 2232350225, 2232022552
Άνοιγμα μερίδας δημότη από μεταδημότευση

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 4. Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Άνοιγμα μερίδας δημότη – μεταφορά από πατρική μερίδα

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους

Για αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους χρειάζεται μόνο:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon allagi_dieythynsis_gia_eklogikoys_katalogoys.doc 28 KB
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης & εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση του γονέα

  1. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο

  1. Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης , από συμβολαιογράφο

 1. Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon allagi_stoiheion_teknoy_logo_anagnorisis_yiothesias.doc 27 KB
Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο δήμο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του γονέα.

 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.

 3. Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)


Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon allagi_stoiheion_teknoy_logo_anagnorisis_yiothesias.doc 27 KB
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Δομοκού

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στον Δομοκό με τα στοιχεία της διεύθυνσης
 5. Εκκαθαριστικό εφορίας

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon bebaiosi_monimis_katoikias.doc 29 KB
Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

Για Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια χρειάζεται :

 1. Ληξιαρχική πράξη γάμου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_taytoprosopias_(diploeggegrammenoy).doc 27.5 KB
Διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου

Για τη διαγραφή από τα δημοτολόγια λόγω θανάτου χρειάζεται μόνο:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
Διόρθωση ηλικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με:

 1. Βεβαίωση βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως.

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc 28.5 KB
Διόρθωση κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc 28.5 KB
Διόρθωση τόπου γέννησης και θρησκεύματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται :

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon diorthosi_esfalmenon_stoiheion.doc 28.5 KB
Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 3. Πρακτικό ορκωμοσίας
 4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
 6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
 7. Για τους άνδρες, απόφαση Περιφερειάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Εγγραφή Ομογενών Ποντιακής Καταγωγής από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 2. Απόφαση του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς, η οποία καθορίζει την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου, καταχωρημένη στο ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:


Αρχική Εγγραφή Ανδρός

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 5. Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια

Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας (άγαμης)

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους
 6. Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια
 7. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων του πατέρα

Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον: 

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης 

 1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας 

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης
 

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon bebaiosi_monimis_katoikias.doc 29 KB
Εγγραφή στο Μητρώο Νέων

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν οι νέοι απο 15 έως 28 χρονών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon aitisi_dimotologio_mhtrwo_newn.doc 29.5 KB
Επαναδημότευση

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
 3. Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Μεταδημότευση άγαμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αιτήσεις ενηλίκων για εγγραφή στα Δημοτολόγια
 2. Πιστοποιητικά γεννήσεως των συζύγων με πλήρη στοιχεία για μεταδημότευση
 3. Ληξιαρχική πράξη Α’ Γάμου
 4. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (όταν υπάρχουν παιδιά)
 5. Πιστοποιητικά γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων (όταν υπάρχουν παιδιά)
 6. Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια

Εάν η οικογένεια έχει εγγραφεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία.

Σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου, απαιτείται η πιστοποίηση της λύσης αυτού, είτε με απόφαση Δικαστηρίου (εφόσον είχε τελεστεί πολιτικός γάμος) είτε με Διαζευκτήριο της Μητροπόλεως (εφόσον είχε τελεστεί θρησκευτικός γάμος) – είτε με ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δημοτολογίου, εκτός απο τα παραπάνω, σε περίπτωση διαζυγίου, απαιατείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.


Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Μεταδημότευση εγγάμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινότητα καταγωγής

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στο δήμο μας
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας στο δήμο μας (από Δημοτική αστυνομία)
 4. Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το δήμο που είναι γραμμένος/η ο/η σύζυγος που πρόκειται να μεταδημοτεύσει, προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως από το δήμο καταγωγής, προκειμένου να γίνει εγγραφή στο δήμο μας

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon anoigma_meridas_sta_dimotologia.doc 29 KB
Μεταδημότευση της συζύγου

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 5. Σε περίπτωση που υπάρχουν και τέκνα χρειάζεται η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως των παιδιών

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon metadimoteysi_tis_syzygoy.doc 29 KB
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (διπλοεγγεγραμμένου) σε περίπτωση εκλογών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_taytoprosopias_(diploeggegrammenoy).doc 27.5 KB
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

Απαιτούμενα δικαιλογητικά:

Για ανήλικο:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
 2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
 3. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

Για ενήλικα:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Δύο φωτογραφίες
 3. Φωτοτυπία της ταυτότητάς το
Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_taytoprosopias.doc 29.5 KB
Προσθήκη κυρίου ονόματος

Για προσθήκη κυρίου ονόματος χρειάζεται μόνο :

 1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα
Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης και Εντοπιότητας

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης και Εντοπιότητας απαιτείται μόνο:

 1. αίτηση του ενδιαφερομένου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_gennisis-entopiotitas.doc 29 KB
Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό  χορηγείται με :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Όταν στην οικογενειακή μερίδα του θανόντος,  δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς, το πιστοποιητικό  χορηγείται με :

 1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

Την δήλωση συμπληρώνει με τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενος.


Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon plisiesteroys_syggeneis.doc 38.5 KB
Χορήγηση Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας

Για έκδοση Πιστοποιητικού Έκδοσης Ταυτότητας απαιτείται :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_ekdosis_taytotitas.doc 27 KB
Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

Συνημμένο Μέγεθος
Microsoft Office document icon pistopoiitiko_oikogeneiakis_katastasis.doc 29 KB

Comments are closed.

Close Search Window