19η πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Έτος Συνεδρίασης: 2020 Αριθμός Πρακτικού: 19 Σας προσκαλούμε... Περισσότερα → 19η πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Επιτροπή Διαβούλευσης, Πρόσκληση|

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στη 3η/2020 τακτική συνεδρίαση της... Περισσότερα → ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης (Ειδικότητας Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολείων)

Νέα-Ανακοινώσεις|

... Περισσότερα → Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μερικής και Πλήρους Απασχόλησης (Ειδικότητας Καθαριστών/Καθαριστριών Σχολείων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ

Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμαρχος Δήμου Δομοκού Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του... Περισσότερα → ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ

18η πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Έτος Συνεδρίασης: 2020 Αριθμός Πρακτικού: 18 Σας προσκαλούμε... Περισσότερα → 18η πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Νέα-Ανακοινώσεις|

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων... Περισσότερα → ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Close Search Window