Νέα-Ανακοινώσεις|

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δομοκού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν αντίρρηση ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης (ΦΕΚ 3447/τ.Β/18-8-2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και συγκεκριμένα έως 3 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση k.zikouli@domokos.gr τηλ. 22323 50210

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window