Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Έτος Συνεδρίασης: 2020

Αριθμός Πρακτικού: 18

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 3/9/2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΠΙΚΟΥ ΙΔΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window