ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., Πρόσκληση|

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ 43254/07 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492 Β/17-8-2007) και βάσει της αριθμ. 55/11-03-2020 ΠΝΠ, με τηλεφωνική επικοινωνία και έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221), την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:30 – 12:30 προκειμένου να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) μετά των αναπληρωτών τους (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., κ. Λαϊνάς Ανδρέας)

Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Δομοκού

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.)

ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window