Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Νέα-Ανακοινώσεις, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης ΔΣ

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης ΔΣ

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Περισσότερα → Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

                Καλείστε να προσέλθετε στην 6η τακτική... Περισσότερα → Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Δομοκού για τον Απολογισµό Πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, χρονικής περιόδου 01/09/2019 – 31/12/2020

Νέα-Ανακοινώσεις, Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου Δομοκού προσκαλεί τα... Περισσότερα → Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Δομοκού για τον Απολογισµό Πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, χρονικής περιόδου 01/09/2019 – 31/12/2020

Close Search Window