Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

               

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/ 07.12.2020] εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr, την 28η του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00 έως 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:    Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δομοκού», με κωδικό ΟΠΣ: 5002603 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:    Ανανέωση σύμβασης υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., η οποία προσλήφθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο:    Έγκριση της  αριθμ. 4/2021 απόφασης της Κοινότητας Μακρυρράχης που αφορά στην “Επαναφορά της υλοτόμησης του διακατεχόμενου δάσους Μακρυρράχης για τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 4ο:    Έγκριση της  αριθμ. 3/2021 απόφασης της Κοινότητας Μακρυρράχης Υλοτόμηση του Διακατεχόμενου Δάσους Μακρυρράχης για κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας Μακρυρράχης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη προστασίας και διαχείρισης, περιόδου 2017 – 2026 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 5ο:    Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. έτους 2021 {Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 6ο:    Έγκριση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής, Πολιούχου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:    Έγκριση εκδήλωσης  για τον εορτασμό της Αγίας Κυριακής {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:    Παραχώρηση χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στο Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με το αίτημα της εταιρείας «YAMKO ENERGY Gmbh» {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο:  Μίσθωση Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρισης {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο:  Ανανέωση χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Φυλιαδώνας {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 12ο:  Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης της Κοινότητας Μακρυρράχης στις θέσεις “Γιουργούλα” και “Κουτσαλάκα” {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 13ο:  Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης της Κοινότητας Μακρυρράχης στη θέση “Προσήλια” {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Οικονομικών, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 14ο:  Έγκριση μέτρων στήριξης Δήμου Δομοκού για εμπόρους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις λόγω covid-19: α) Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους υποχρεωτικά λόγω covid 19, b) Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων ιδιοκτησίας του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 15ο:  Έγκριση 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίηση: κ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

Γνωστοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

 

                                                                                                                                                                                                   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window