Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε  στην 7η  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010, (βάσει της αριθμ. 55/11-03-2020 ΠΝΠ),  με έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με mail στο info@domokos.gr  την 23η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έως 14:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Θέμα 1ο:       Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020» του Πράσινου Ταμείου του Υ.ΠΕ.Κ.Α. {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window