Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούµε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, την 23/6/2020 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window