Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010, (βάσει της αριθμ. 55/11-03-2020 ΠΝΠ), με έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με mail στο info@domokos.gr την 31η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση της αριθμ. 3/06-08-2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 2ο: Έγκριση της αριθμ. 2/3/06-08-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ξυνιάδας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου “Ανατολικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 3ο: Έγκριση της αριθμ. 2/4/06-08-2020 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Ξυνιάδας για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου “Δυτικό Τμήμα Σχολικού Κτήματος” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 4ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου Κοινότητας Βελεσιωτών για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Κοινότητας Βελεσιωτών {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 5ο: Αποδοχή και κατανομή ποσού 2.095,37€ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων για το έτος 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 6ο: Έγκριση της αριθμ.85/24-08-2020 Απόφασης Δημάρχου περί ανανέωσης θητείας του ταμία Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο: Έγκριση εκχώρησης στο Δήμο Δομοκού από τον ΟΤΕ τετραψήφιου αριθμού κλήσεως για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και πενταψήφιου αριθμού κλήσεως με σκοπό την εξυπηρέτηση Γραμμής του Δημότη σύμφωνα με την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (ΦΕΚ Β’ 1260/2007) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο: Έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ Δήμου Δομοκού για το έτος 2020 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο: Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση: κ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

Γνωστοποίηση: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window