Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε  στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010, (βάσει της αριθμ. 55/11-03-2020 ΠΝΠ),  με έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Αικ. Ζηκούλη τηλ. 2232350210) ή με mailστο info@domokos.gr  την 12η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έως 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ποσού 49.000,00 ευρώ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤ: Το  Αριθμ.26258/28-4-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:       ΚΑΤΑΝΟΜΗ  Β΄ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 20.680,00 ευρώ {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος }

Θέμα 3ο:       Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος }

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window