Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 28/4/2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα: 

Θέμα 1o: Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Δομοκού από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ενός επιβατικού οχήματος της “TOYOTA ΕΛΛΑΣ” για όλο το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοιού covid-19

Θέμα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Θέμα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ”  Α) 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΣΗΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Β) 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΣΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θέμα 4o: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”

Θέμα 5o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 2 ΣΤΥΛΟΥΣ ΚΑΙ 2 ΑΠΛΑ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΑ ΠΑΛΑΜΑ (ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΝΙΚΗΣ)

Θέμα 6o: ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ”

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window