Νέα-Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 24/6/2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: 6η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Θέμα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 94754

Θέμα 3o: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 2/2021 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

Θέμα 4o: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1/2021  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window