Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία  θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γυμνασίου Λυκείου Δομοκούκεκλεισμένων των θυρών για το κοινό,  την  6η του μηνός  Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέριγια τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόληψη και εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:       Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο:       Έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 (Σχετ.: Η αριθμ.33/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο:       Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων  (Σχετ.: Η αριθμ.:  3/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο:       Μνημόνιο ενεργειών για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών (Σχετ.: Η αριθμ.: 4/2020    απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο:       Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών μέσων για την υλοποίηση εγκεκριμένων μελετών πυρασφάλειας  σχολικών μονάδων Δήμου Δομοκού” στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:       Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Γεωργίου για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση “Δένδρο” {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου στο χώρο «Δέλτα» της Κοινότητας  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 9ο:       Έγκριση 10ης παράτασης του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου από την ΤΚ Βαρδαλή έως ΕΓΣ» {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 10ο:    Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 11ο:    Έγκριση εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2019-2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window