Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 14/12/2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

Θέμα 1o: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ο.Π.Δ.ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα 2o: ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΑ ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΧΥΤΑ” , Α) 1ο (ΠΡΩΤΟ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Β) 2ο (ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

  

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window