Νέα-Ανακοινώσεις|

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Δομοκού (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) που εδρεύει στο Δομοκό της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών αρχίζει από 22/11/2022 ημέρα Τρίτη έως και 1/12/2022 ημέρα Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (proslipsis@domokos.gr) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. (Διοικητήριο Δομοκού) Πλατεία Μουσών 1- Γραμματεία, πληροφορίες κα Ζησοπούλου Ευαγγελία (τηλ.2232350221). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window