Νέα-Ανακοινώσεις|

Καθορισμός τελών Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Δομοκού για το οικον. έτος 2023

 1.Δεν επιβάλλεται αύξηση στα Τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Δομοκού αλλά ισχύουν για το οικον. έτος 2023 τα Τέλη που είχαν επιβληθεί µε τις αριθ. 80/2011 (Α.Δ.Α.:4Α15Ω9Α-3) και 103/2017(Α.Δ.Α.:6ΓΥΜΩ9Α-4Κ7)  Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού, και αναλυτικά έχουν ως εξής:

 1. Ανταποδοτικό τέλος ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικον. έτος 2023 σε βάρος όλων αυτών που κάνουν χρήση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στον Δήμου Δομοκού.
 2. Τα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς και το τέλος κατανάλωσης νερού για το έτος 2023 και στο εξής στην έδρα του Δήμου Δομοκού και στις Κοινότητες καθορίζονται ως εξής.

α.- Για την Δημοτική Ενότητα ΔΟΜΟΚΟΥ, που αφορά τις Κοινότητες, Δομοκού, Γερακλίου, Βουζίου, Αχλαδιάς, Πετρωτού, Μαντασιάς, Πολυδενδρίου, Καρυών, Μακρολιβάδου, Μελιταίας, Φιλιαδώνας, Νεοχωρίου, Παλαµά, Νέας Μάκρισης, Λεύκας και Πουρναρίου

 • Η μέτρηση των ενδείξεων των υδρομετρητών θα γίνεται σε ολόκληρο το Δήμο Δομοκού (Έδρα και Κοινότητες) κάθε τρεις (3) μήνες.
 • Σε όλες τις Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου το πάγιο τέλος να είναι 40,00 €  + Φ.Π.Α. 24% ετησίως (10,00 € + Φ.Π.Α. 24% για κάθε τρίμηνο) ανά παροχή ύδρευσης
 1. Το τέλος χρήσης νερού (κατανάλωση) στην έδρα του Δήμου να παραμείνει όπως είναι μέχρι σήμερα και µε το ισχύον τιμολόγιο το οποίο έχει ως εξής.

Τέλη µε βάση την κατανάλωση νερού σε m3 για την έδρα του Δήμου Δομοκού

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ  ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  ( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-5

0,21€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

6-10

0,23€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

11-20

0,25€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

4.

21-40

0,27€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

5.

41-60

0,28€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

6.

61-75

0,30€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

7.

76-95

0,32€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

8.

96-150

0,34€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

9.

151-άνω

0,75€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 1. Πάγιο Τέλος και Τέλη µε βάση την κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα ( m3) για την Κοινότητα Νεοχωρίου,

Πάγιο τέλος 40,00 € + Φ.Π.Α. 24%  ετησίως ή 10,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Τρίμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Τέλη µε βάση την κατανάλωση νερού σε m3 στην Κοινότητα Νεοχωρίου.

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  ( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-άνω

0,09€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13%  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Το τέλος χρήσης νερού (κατανάλωση) στις υπόλοιπες Κοινότητες για κάθε τρίμηνο να καθοριστεί ως εξής.

Τέλη µε βάση την κατανάλωση νερού σε m3 στις υπόλοιπες Κοινότητες της Δ.Ε. Δομοκού

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ (m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-60

0,15€

ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (πλην της Κοινότητας Νεοχωρίου)

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

61-150

0,25€

ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (πλην της Κοινότητας Νεοχωρίου)

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

151 – άνω

0,75

ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (πλην της Κοινότητας Νεοχωρίου)

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Για κάποιον που κάνει κλοπή του νερού το πρόστιμο θα είναι έως 500,00 €.
 • Το τέλος σύνδεσης παροχής ύστερα από διακοπή λόγω παράβασης του Κανονισμού θα είναι 200,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το τέλος διακοπής της παροχής ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να είναι 20,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το τέλος επανασύνδεσης παροχής λόγω διακοπής παροχής ύστερα από αίτηση θα είναι 40,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το πρόστιμο για παράβαση του κανονισμού θα είναι έως 500.00 €.
 • Το δικαίωμα για την σύνδεση νέας παροχής για την έδρα του Δήμου θα είναι 150.00 € + Φ.Π.Α. 24% (75,00€ + Φ.Π.Α. 24%  για την Νέα Παροχή Ύδρευσης και 75,00€ + Φ.Π.Α. 24% για την Αποχέτευση) και για τις Κοινότητες 75,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν, δεν θα υπάρχει καμία χρέωση.

Για το Συγκρότημα του Σωφρονιστικού Καταστήματος (Φυλακές) η χρέωση θα είναι όπως και σήμερα µε κατανάλωση νερού για κάθε τρίμηνο 13.500 κυβικά μέτρα µε οριζόμενο το τέλος σε  0,60 € + Φ.Π.Α. 13% για κάθε κυβικό μέτρο.

4.Το τέλος αποχέτευσης να καθοριστεί σε ποσοστό  20 %  επί των τελών ύδρευσης,

– Για τις Ειδικές Κατηγορίες ισχύουν τα παρακάτω.

α.) Για αναξιοπαθούντες δημότες που πάσχουν από ανίατες χρόνιες ασθένειες ( νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία, ανατοµοφυσιολογική αναπηρία 100%, καρκινοπάθειες, καθώς και αναπηρία από  67% και άνω, θα γίνεται μείωση µόνο της κατανάλωσης του νερού σε ποσοστό 50%.

β.) Για τις πολύτεκνες οικογένειες (οικογένειες µε τρία τέκνα και άνω και εφόσον τουλάχιστον μόνο το ένα είναι κάτω των 18 ετών) θα γίνεται μείωση µόνο της κατανάλωσης νερού σε ποσοστό 50%.

 Η έκπτωση θα ισχύει μετά την κατάθεση στην Ταμειακή Υπηρεσία των απαιτούμενων    

δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν το δικαίωμα.

 • Για την τοποθέτηση παροχής σε ιδιωτικά οικόπεδα για το πότισμα των ζώων, στην έδρα του Δήμου και σε όλες τις κοινότητες θα ισχύσει το τέλος δικαιώματος ύδρευσης δηλαδή 75,00€ + Φ.Π.Α 24% για την έδρα του Δήμου και 75,00€+ Φ.Π.Α 24% για τις Κοινότητες αντίστοιχα.

Η κατανάλωση νερού σε m3 για την ανωτέρω περίπτωση θα καθοριστεί :

 

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-60

0,15€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

61-150

0,25€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

151- άνω

0,75€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Καθορίζει το τέλος χρήσης υπονόμων σε ποσοστό 15% επί των τελών ύδρευσης για κάθε τρίμηνο σε εκείνους που κάνουν χρήση υπονόμων και σε κείνους που δεν κάνουν, τους παρασχέθηκε όμως η δυνατότητα, ή θα τους παρασχεθεί σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο για την έδρα του Δήμου, αφού στις Κοινότητες δεν λειτουργεί αποχετευτικό δίκτυο αλλά τα λύματα συγκεντρώνονται σε βόθρους.

 • Εισηγείται το τέλος σύνδεσης µε το δίκτυο υπονόμων για τις οικίες και τα καταστήματα  στο   ποσό 73,37€ + Φ.Π.Α. 24% και των βιομηχανιών και βιοτεχνικών κ.λ.π. στο ποσό των 146,74 € + Φ.Π.Α. 24%.

β- Για την Δημοτική Ενότητα ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ, που αφορά τις Κοινότητες, Νέου Μοναστηρίου, Αγραπιδιάς, Βαρδαλής, Βελεσιωτών, Γαβρακίων, Εκκάρας µε συνοικισµό Άνω Αγόριανης, Θαυµακού, και Σοφιάδος µε οικισµό Πετρίλια,

Ετήσιο πάγιο σε όλη την Δημοτική Ενότητα Θεσσαλιώτιδας σαράντα ευρώ (40,00€)  + Φ.Π.Α. 24%  ή 13,33 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Τετράμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

 1.   κατά παροχή ύδρευσης το οποίο θα βεβαιώνεται σε τρεις δόσεις κάθε τετράμηνο.

Τέλος κατανάλωσης κατά κυβικό( m3) νερού ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-50

0,143€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

51-100

0,275€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

101-150

0,418€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

4.

151-300

0,561€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

5.

301-450

0,975€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

6.

451-άνω

1,397€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η καταμέτρηση των υδρομετρητών θα γίνεται κάθε τετράμηνο και θα βεβαιώνεται ευθύς αμέσως.

 • Για την τοποθέτηση παροχής σε ιδιωτικά οικόπεδα για το πότισμα των ζώων, στην έδρα του Δήμου και σε όλες τις κοινότητες θα ισχύσει το τέλος δικαιώματος ύδρευσης δηλαδή 75,00€ + Φ.Π.Α 24% για την έδρα του Δήμου και 75,00€+ Φ.Π.Α 24% για τις Κοινότητες αντίστοιχα.

Η κατανάλωση νερού σε m3 για την ανωτέρω περίπτωση θα καθοριστεί :

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-60

0,15€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

61-150

0,25€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

151- άνω

0,75€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Για κάποιον που κάνει κλοπή του νερού το πρόστιμο θα είναι έως 500,00 €.
 • Το τέλος σύνδεσης παροχής ύστερα από διακοπή λόγω παράβασης του Κανονισμού θα είναι 200,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το τέλος διακοπής της παροχής ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να είναι 20,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το τέλος επανασύνδεσης παροχής λόγω διακοπής παροχής ύστερα από αίτηση θα είναι 40,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το πρόστιμο για παράβαση του κανονισμού θα είναι έως 500.00 €.
 • Το δικαίωμα για την σύνδεση νέας παροχής για την έδρα του Δήμου θα είναι 150.00 € + Φ.Π.Α. 24% (75,00€ + Φ.Π.Α. 24%  για την Νέα Παροχή Ύδρευσης και 75,00€ + Φ.Π.Α. 24% για την Αποχέτευση) και για τις Κοινότητες 75,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν, δεν θα υπάρχει καμία χρέωση.

– Για τις Ειδικές Κατηγορίες ισχύουν τα παρακάτω.

α.) Για αναξιοπαθούντες δημότες που πάσχουν από ανίατες χρόνιες ασθένειες (νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία, ανατοµοφυσιολογική αναπηρία 100%, καρκινοπάθειες, καθώς και αναπηρία από  67% και άνω, θα γίνεται μείωση µόνο της κατανάλωσης του νερού σε ποσοστό 50%.

β.) Για τις πολύτεκνες οικογένειες (οικογένειες µε τρία τέκνα και άνω και εφόσον τουλάχιστον μόνο το ένα είναι κάτω των 18 ετών) θα γίνεται μείωση µόνο της κατανάλωσης νερού σε ποσοστό 50%.

 Η έκπτωση θα ισχύει μετά την κατάθεση στην Ταμειακή Υπηρεσία των απαιτούμενων  δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν το δικαίωμα.

γ- Για την Δημοτική Ενότητα ΞΥΝΙΑ∆ΑΣ, που αφορά τις Κοινότητες Οµβριακής, Αγίου Γεωργίου, Ξυνιάδας, Κοροµηλέας, Αγίου Στεφάνου, Περιβολίου, Μακρυρράχης και Παναγίας, καθορίζει τα τέλη της Υπηρεσίας Ύδρευσης τα οποία και διαφοροποιούνται ανά Κοινότητα  της Δημοτικής Ενότητας Ξυνιάδος, ανάλογα µε το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών [άρθρο 25 παρ.3 του Ν.2539/97] ως εξής:

 α] Για την Κοινότητα Αγίου Γεωργίου.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-10

0,07€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

11-25

0,10€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

26-άνω

0,17€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 β] Για την Κοινότητα Ξυνιάδας.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος σε: σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-10

0,10€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

11-50

0,15€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

51-100

0,17€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

4.

101-150

0,24€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

5.

151-200

0,31€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

6.

201-250

0,37€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

7.

251-300

0,44€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

8.

301-350

0,51€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

9.

351-400

0,58€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

10.

401-άνω

0,64€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 γ] Για την Κοινότητα Κοροµηλιάς.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-10

0,10€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

11-50

0,15€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

51-100

0,17€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

4.

101-150

0,24€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

5.

151-200

0,31€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

6.

201-250

0,37€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

7.

251-300

0,44€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

8.

301-350

0,51€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

9.

351-400

0,58€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

10.

401-άνω

0,64€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 δ] Για την Κοινότητα Αγίου Στεφάνου.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-50

0,25€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

51-100

0,27€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

101-150

0,30€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

4.

151-200

0,33€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

5.

201-300

0,36€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

6.

301- άνω

0,37€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 ε] Για την Κοινότητα Περιβολίου.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-90

0,07€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

91-125

0,13€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

126- άνω

0,24€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 στ] Για την Κοινότητα Μακρυρράχης.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1- άνω

0,15€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 ζ] Για την Κοινότητα Παναγιάς.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1- άνω

0,13€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 η] Για την Κοινότητα Οµβριακής.

Καθορίζει το Πάγιο Τέλος   σε 40,00 € + Φ.Π.Α. 24% ετησίως  ή  20,00 € + Φ.Π.Α. 24%  για κάθε Εξάμηνο ανά παροχή ύδρευσης.

Καθορίζει την κλιμακωτή τιμολόγηση στην κατανάλωση πόσιμου  ύδατος ως εξής:

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3)

ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-30

0,35€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

31-50

0,55€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

51-100

0,70€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

4.

101-150

0,80€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

5.

151-200

0,90€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

6.

201- άνω

1,00€

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Επίσης καθορίζει ότι τα υδρόμετρα καταμετρώνται δύο [2] φορές το χρόνο ήτοι µε τη συμπλήρωση κάθε εξαμήνου, το οποίο θα προσδιορίζεται από τους μήνες: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ έως και ΙΟΥΝΙΟ για το πρώτο εξάμηνο και από ΙΟΥΛΙΟ έως και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ για το δεύτερο εξάμηνο εκάστου έτους.

Η είσπραξη των ανωτέρω τελών, θα διενεργείται µέσω βεβαιωτικών καταλόγων που θα συντάσσει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ανά Κοινότητα, κατόπιν της διενέργειας καταμέτρησης των υδρομετρητών σύμφωνα µε τα παραπάνω, το δε Πάγιο Τέλος θα βεβαιώνεται κατά το ήμισυ [1/2] για κάθε εξάμηνο κατανάλωσης.

 • Για την τοποθέτηση παροχής σε ιδιωτικά οικόπεδα για το πότισμα των ζώων, στην έδρα του Δήμου και σε όλες τις κοινότητες θα ισχύσει το τέλος δικαιώματος ύδρευσης δηλαδή 75,00€ + Φ.Π.Α 24% για την έδρα του Δήμου και 75,00€+ Φ.Π.Α 24% για τις Κοινότητες αντίστοιχα.

Η κατανάλωση νερού σε m3 για την ανωτέρω περίπτωση θα καθοριστεί :

Α/Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ( m3) ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

( m3)

ΑΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

1-60

0,15€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

2.

61-150

0,25€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

3.

151- άνω

0,75€

ΠΟΤΙΣΜΑ ΖΩΩΝ

για κάθε κυβικό μέτρο για κάθε χρόνο.

 • Στις τιμές κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο ( m3) προστίθεται Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Για κάποιον που κάνει κλοπή του νερού το πρόστιμο θα είναι έως 500,00 €.
 • Το τέλος σύνδεσης παροχής ύστερα από διακοπή λόγω παράβασης του Κανονισμού θα είναι 200,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το τέλος διακοπής της παροχής ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να είναι 20,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το τέλος επανασύνδεσης παροχής λόγω διακοπής παροχής ύστερα από αίτηση θα είναι 40,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Το πρόστιμο για παράβαση του κανονισμού θα είναι έως 500.00 €.
 • Το δικαίωμα για την σύνδεση νέας παροχής για την έδρα του Δήμου θα είναι 150.00 € + Φ.Π.Α. 24% (75,00€ + Φ.Π.Α. 24%  για την Νέα Παροχή Ύδρευσης και 75,00€ + Φ.Π.Α. 24% για την Αποχέτευση) και για τις Κοινότητες 75,00 € + Φ.Π.Α. 24%.
 • Για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν, δεν θα υπάρχει καμία χρέωση.

– Για τις Ειδικές Κατηγορίες για όλες τις Κοινότητες της Δ.Ε. Ξυνιάδας ισχύουν τα παρακάτω:

 α.) Για αναξιοπαθούντες δημότες που πάσχουν από ανίατες χρόνιες ασθένειες ( νεφρική ανεπάρκεια, μεσογειακή αναιμία, ανατοµοφυσιολογική αναπηρία 100%, καρκινοπάθειες, καθώς και αναπηρία από  67% και άνω, θα γίνεται μείωση µόνο της κατανάλωσης του νερού σε ποσοστό 50%.

β.) Για τις πολύτεκνες οικογένειες (οικογένειες µε τρία τέκνα και άνω και εφόσον τουλάχιστον μόνο το ένα είναι κάτω των 18 ετών) θα γίνεται μείωση µόνο της κατανάλωσης νερού σε ποσοστό 50%.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window