Νέα-Ανακοινώσεις|

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, 1ο χλμ. Λαμία – Αθηνών, τηλ. 2231053021

Με  την έκδοση και δημοσίευση  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως, της ανωτέρω (α) σχετικής  Υ.Α. « Εκπαίδευση Νεοεισερχόμενων  Δασεργατών» καθορίζεται η διάρκεια, το περιεχόμενο και η σχετική διαδικασία της θεωρητικής και πρακτικής  εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων δασεργατών που επιθυμούν να γίνουν μέλη σε ΔΑ.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 (β) του Ν.4423/2016 «Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ Α΄ 182/2016) .

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. 174579/2250/20-11-2018( ΦΕΚ 5474 Β΄)  και με την ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της, η Θεωρητική Εκπαίδευση Νεοεισερχομένου Δασεργάτη, που επιθυμεί να γίνει μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε. διεξάγεται στην Διεύθυνση Δασών στην διοικητική ευθύνη της οποίας βρίσκεται η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε., εντός της περιόδου από Νοέμβριο  έως Φεβρουάριο και η διάρκειά της ορίζεται σε δέκα ημέρες (10).

Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης νεοεισερχόμενου δασεργάτη είναι η εκ των προτέρων  κατάθεση της αίτησης του σε Δασικό Συνεταιρισμό Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) για να γίνει δόκιμο μέλος του.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 174579/2250/20-11-2018( ΦΕΚ 5474 Β΄) η Πρακτική Εκπαίδευση του Νεοεισερχόμενου Δασεργάτη διεξάγεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρητικής του εκπαίδευσης από τον  ΔΑ.Σ.Ε. (άρθρο 5 παρ.2 (β) του ν.4423/2016) στον οποίο υπέβαλλε την αίτηση του ως δόκιμο μέλος.   

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στην Διεύθυνση Δασών Φθιώτιδας  από την Δευτέρα 1-11-2022  έως και την Παρασκευή 3-2-2023  ,είναι τα εξής:

α) Αίτηση

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

γ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει  αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.

 δ) Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας( συμπληρωμένο το 18ο  έτος της ηλικίας)

 ε) Για τους αλλοδαπούς απαιτούνται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία  δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε..

 Η θεωρητική Εκπαίδευση των Νεοεισερχομένων  Δασεργατών θα διεξαχθεί στην Δ/νση Δασών Φθιώτιδας από τις 13 Φεβρουαρίου  έως τις 24 Φεβρουαρίου  2023, εφόσον υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις. Αν οι υποβληθείσες αιτήσεις είναι   λιγότερες των πέντε (5), η θεωρητική εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί σε όμορη Δ/νση  Δασών.                                                                                                         

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window