Νέα-Ανακοινώσεις|

Στο πλαίσιο της πράξης «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για Εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα» με κωδικό MIS 5035147, η οποία στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζόμενων (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται, σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση 1/2021 του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ). Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις από 20/10/2021 έως 13/12/2021 στην ιστοσελίδα: https://katartisi.haci.gr/. Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window