Νέα-Ανακοινώσεις|

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης και τον βίαιο ξεριζωμό χιλιάδων Ελλήνων από την Ανατολική Ρωμυλία, ο Δήμος Δομοκού διοργανώνει τον

1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό  Διηγήματος.

ΘΕΜΑ: “Από την Προσφυγιά του Χθες στην Προσφυγιά του Σήμερα”

Περιγραφή:

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της μνήμης και της ιστορίας των προσφυγικών πληθυσμών, τόσο των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας που βίωσαν τον βίαιο ξεριζωμό το 1924, όσο και των προσφύγων που βιώνουν διώξεις και πολέμους στις μέρες μας.

 

Προτεινόμενα Θέματα:

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων από την Ανατολική Ρωμυλία

Ο αγώνας για επιβίωση στην Ελλάδα

Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία

Η προσφυγιά ως παγκόσμιο φαινόμενο

Η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά προς τους πρόσφυγες

 

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Ιστορική ακρίβεια

Λογοτεχνική αρτιότητα

Πρωτοτυπία

Συγκινησιακή φόρτιση

Σωστή χρήση γλώσσας

 

 Βραβεία:

Τα τρία πρώτα διηγήματα θα βραβευθούν σε εκδήλωση του Δήμου Δομοκού. (Τα επόμενα δέκα θα λάβουν ΕΠΑΙΝΟΥΣ)

Τα πρώτα πενήντα  διηγήματα θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλεί βεβαίωση συμμετοχής.

 Προθεσμία Υποβολής:

27 Ιουλίου 2024

Τηλέφωνο: 6955332313

Email: protokolo@domokos.gr

Τίτλος  Όνομα Επίθετο – τίτλος διηγήματος- τηλέφωνο με λατινικά.

Παράδειγμα Nikolaos anastasioutitlos-6955000000

 Καλούμε όλους τους συγγραφείς να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με ιστορίες που αγγίζουν την ψυχή και φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της προσφυγιάς.

Μοιραστείτε το μήνυμα του διαγωνισμού με τους φίλους σας και ας υψώσουμε μαζί τη φωνή μας ενάντια στον ξεριζωμό και την αδικία.

 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Δομοκού (εφεξής «Διοργανωτής ») προκηρύσσει και διοργανώνει διαγωνισμό διηγήματος (εφεξής «Διαγωνισμός»). Κανόνες και όροι του Διαγωνισμού ορίζονται οι κάτωθι:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και θέμα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί ένα διήγημα στην ελληνική γλώσσα έως 1500 λέξεις.

 Άρθρο 2
Συμμετοχή

Στο Διαγωνισμό συμμετέχει έγκυρα οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που, έχοντας συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και μη τελώντας υπό δικαστική συμπαράσταση, υποβάλλει ηλεκτρονικά (δαχτυλογραφημένη σε αρχείο μορφής word, με τον τίτλο του αρχείου να σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμό του και τον τίτλο του διηγήματος σε λατινικούς χαρακτήρες) στο mail  protokolo@domokos.gr έως τις 12:00 της  27ης Ιουλίου  2024, ένα ως ανωτέρω πρωτότυπο και ανέκδοτο διήγημά του, μαζί με ένα σύντομο (εκατό λέξεων) βιογραφικό του (δαχτυλογραφημένο σε αρχείο μορφής word). Αποκλείονται τα πρόσωπα που κατά οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στην τέλεση του διαγωνισμού, οι σύζυγοί τους και οι έχοντες πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένεια με αυτούς, καθώς και με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

 Άρθρο 3
Επιβράβευση

Αξιολογώντας τα υποβληθέντα διηγήματα η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει, με απόφασή της, στην επιλογή τριών  διηγημάτων  που θα κερδίσουν τα τρία πρώτα  βραβεία.

Στην επιλογή (έως και) πενήντα διηγήματα  θα συμπεριληφθούν σε ειδική συλλογική (έντυπη) έκδοση των Εκδόσεων του Δήμου Δομοκού, απονέμοντας, επιπρόσθετα, επαίνους  σε δέκα εξ αυτών που θα ανακοινωθούν την ημέρα παρουσίασης της έκδοσης του  βιβλίου . Κανένα άλλο στοιχείο ή δεδομένο του Διαγωνισμού δημοσιοποιείται. Ούτε η αποδοχή με επιφύλαξη της απόφασης της Κριτικής Επιτροπής ούτε η υποβολή ενστάσεων κατά αυτής προβλέπεται.

 Άρθρο 4
Δικαιώματα και ευθύνη

Με την υποβολή των διηγημάτων στο mail του Δήμου Δομοκού , οι δημιουργοί τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους ανωτέρω κανόνες και όρους του Διαγωνισμού. Όσοι από αυτούς επιλεγούν για το διήγημά τους, συγκαταλεγόμενοι στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, άνευ αμοιβής ή άλλης αξίωσης, κατά αποκλειστικότητα στη Διοργανώτρια για δέκα χρόνια το δικαίωμα έκδοσης και εμπορίας αυτού, συμπεριλαμβανόμενου στην ειδική συλλογική (έντυπη) έκδοση των Εκδόσεων του Δήμου Δομοκού · άλλως αποκλείονται. Τα έξοδα έκδοσης, εκμετάλλευσης και διακίνησης της ανωτέρω συλλογής διηγημάτων βαρύνουν αποκλειστικά τον διοργανωτή , ο οποίος  φέρει και την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσής της. Οι δημιουργοί των συμπεριληφθέντων στη συλλογή διηγημάτων λαμβάνουν δωρεάν ένα αντίτυπό της και εξακολουθούν να ευθύνονται για κάθε προκληθείσα, πριν από την έκδοσή τους, περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε τρίτους.

 Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος και δωσιδικία

Ως έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται η  20η Μαΐου  2024. Για την επίλυση και δικαστική διευθέτηση κάθε διαφοράς, που σχετίζεται με τον Διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λαμίας

 Άρθρο 6

Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί στις αρχές Ιουνίου από την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Δομοκού.

Comments are closed.

Close Search Window