Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμαρχος Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος, έχοντας πάντα ως στόχο την αναβάθμιση των δικτύων και των υποδομών του Δήμου Δομοκού προς όφελος της ποιότητας ζωής όλων των Δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου μας, υπέγραψε την σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας  και  εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Δομοκού» συνολικού προϋπολογισμού 2.182.325,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

Το έργο αφορά την προμήθεια, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις Γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας  και Λογισμικού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης λειτουργίας και αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ενσωμάτωση τους στο Κεντρικό Σύστημα  Τηλελέγχου  τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων Ύδρευσης του Δήμου Δομοκού.

Ο Δήμαρχος Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος έχοντας θέσει ως προτεραιότητα – από την πρώτη στιγμή της θητείας του – την εξοικονόμηση ενέργειας και την διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού όπως είναι το νερό, συνεχίζει μαζί με όλους τους συνεργάτες του και τους υπηρεσιακούς παράγοντες να διεκδικεί και να υλοποιεί έργα και μελέτες προς όφελος όλων των συνδημοτών μας.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window