Νέα-Ανακοινώσεις|

Ο Δήμος Δομοκού ύστερα από την υπ’ αριθ. 13/81η/5-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΘ4Ω9Α-ΟΛΗ) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη εποχικών, κατεπειγουσών  ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών πυροπροστασίας δύο (2) ατόμων Χειριστών μηχανημάτων έργων.

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window