Δήμος Δομοκού, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε στην 3η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/ 07.12.2020] εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr,  την 23η του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 έως 14:00για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 2ο:       Έγκριση εγγραφής Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό έτος 2020-2021 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 3ο:       Έγκριση της αριθμ 2/2021 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/μιας Εκπαίδευσης Λυκείων και Γυμνασίων Δήμου Δομοκού που αφορά στο Απολογισμό οικ. έτους 2020 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Σκαρμούτσος Ιωάννης}

Θέμα 4ο:       Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσαλαφούτας Αθανάσιος}

Θέμα 5ο:       Έγκριση της αριθμ 1/4/05-02-2021 απόφασης του  Συμβουλίου Κοινότητας Ομβριακής για τη δωρεάν παραχώρηση δημοτικού χώρου  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρέας}

Θέμα 6ο:       Έγκριση της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον προθεσμιακό λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 7ο:       Έγκριση της αριθμ 44/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021 για το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση τοποθέτησης  κεραίας συμπληρωματικής κάλυψης στην κοινότητα Ομβριακής  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λαϊνάς Ανδρεάς}

Θέμα 9ο:       Αξιολόγηση αιτήσεων και εκλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.4.1957 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο:    Ορισμός ενός Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020 στον Δήμο Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο:    Έγκριση της αριθμ 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Αγραπιδιάς σχετικά με την τροποποίηση οριοθέτησης του οικισμού της κοινότητας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12ο:    Απολογισμός έτους 2020 και Προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 13ο:    Καθορισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1821 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 14ο:    Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window