Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί  διά περιφοράς  και σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020, ΦΕΚ Β’5350/05.12.2020 και   ΦΕΚ 4899/Β΄/06-11-2020], σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ),20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/ 07.12.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί των εισηγήσεων, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 14:00 έως 16:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο:       Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας και Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων  (Σ.Η.Δ.Ε.)  “ΙΡΙΔΑ” του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Θέμα 2ο:       Έγκριση εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δομοκού για το σχολικό έτος 2020 – 2021 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 3ο:       Προμήθεια εποπτικού και ψυχαγωγικού υλικού για τους Παιδικούς Σταθμούς Δ.Ε. Δομοκού και Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδος {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 4ο:       Δ΄ κατανομή ποσού 20.680,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 5ο:       Έγκριση τροποποίησης Άδειας Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

 

Θέμα 6ο:       Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 7ο:       Έγκριση του αριθμ. 2/2020 Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 8ο:       Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 Διενέργειας Δημοπρασιών και Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Πραγμάτων του Δήμου Δομοκού για το έτος 2021 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 9ο:       Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 απλό ΦΣ προμήθειας Δήμου Δομοκού στην κοινότητα Περιβολίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 10ο:    Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού κατά 1 στύλο και 1 απλό ΦΣ προμήθειας Δήμου Δομοκού στην κοινότητα Νέας Μάκρισης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 11ο:    Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα Θαυμακού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 12ο:    Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα Γαβρακίων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

Θέμα 13ο:    Έγκριση σύνδεσης νέας παροχής με δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα Μακρυρράχης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

Κοινοποίησηκ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

ΓνωστοποίησηΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window