Πρόσκληση, Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Καλείστε να συμμετέχετε στην 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί διά περιφοράς και σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων του  άρθρου 67, παρ. 51 του ν. 3852/2010 και της αριθμ. 426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ,  με την έγγραφη κατάθεση απόψεων επί της εισήγησης, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κα Ε. Ζησοπούλου τηλ. 2232350221) ή με email: στο e.zisopoulou@domokos.gr,  την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00 έως 15:00για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

                

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Θέμα 1ο:       Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  έτους 2019 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο:       Ανάκληση της αριθμ. 129/2020  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλημέρης Νικόλαος}

Θέμα 3ο:       Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση των Τριμελών Επιτροπών Εκκαθάρισης των αρχείων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο:       Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο:       Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο:       Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών Δήμου Δομοκού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και την Άμεση/Βραχεία Διαχείριση Συνεπειών από την εκδήλωση φαινομένων Χιονοπτώσεων και Παγετού  {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:       ‘Έγκριση ανανέωσης χρόνου μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Βουζίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση της αριθμ. 9/29-10-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Νέου Μοναστηρίου σχετικά με την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου στο χώρο ΔΕΛΤΑ {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 9ο:       Έγκριση προκήρυξης για τη χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων (Προικοδοτήσεων) για το έτος 2019 και για προηγούμενα έτη και των απαιτούμενων πιστώσεων για τη δημοσίευση αυτής για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ 193/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 10ο:    Έγκριση προκήρυξης για τη χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 και συζήτηση για την καταβολή υποτροφιών παλαιότερων ετών που δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους και των απαιτούμενων πιστώσεων για τη δημοσίευση αυτής για λογαριασμό του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ 194/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καναβός Νικόλαος}

Θέμα 11ο:    Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για τη σύνταξη και επίβλεψη μελετών, τη διεύθυνση και επίβλεψη έργων και την στελέχωση των επιτροπών για τη διαδικασία δημοπράτησης, επίβλεψης μελετών και έργων μεταξύ των Δήμων Δομοκού και Στυλίδας {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 12ο:    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020(Σχετ.: Η αριθμ 178/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίησηκ.κ. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου

ΓνωστοποίησηΜέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window