Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Σας προσκαλούµε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, την 5/6/2020 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα:

Θέµα 1o: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο ΕΛΕΓΧΟΥ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Θέµα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 3o: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΑΪΤΗ ΘΩΜΑΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΣΙΜΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 4o: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΓΥΡΟΥ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

Θέµα 5o: ΑΠΟ∆ΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΥΡ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΜΟΚΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Close Search Window