Οικονομική Επιτροπή|

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 8/12/2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

 

Θέμα 1o: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

Θέμα 2o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

 

Θέμα 3o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Θέμα 4o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”

 

Θέμα 5o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”

 

Θέμα 6o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΙΑΔΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”

 

Θέμα 7o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”

 

Θέμα 8o: ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ”

 

Θέμα 9o: ΕΓΚΡΙΣΗ 11ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΕΚΚΑΡΑΣ”

 

Θέμα 10o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

 

Θέμα 11o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ

 

Θέμα 12o: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΕΛΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ                                                                                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

   ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window