Οικονομική Επιτροπή, Πρόσκληση|

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 17/11/2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1o: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΟΥΡΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΞΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Θέμα 2o: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.4264/01-06-2020 ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα 3o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 1443/17-09-2020 ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 34379/5-8-2020 ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Θέμα 4o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 1444/17-09-2020 ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 34380/5-8-2020 ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

Θέμα 5o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΔΕΝΔΡΟ” ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα 6o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ” ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Θέμα 7o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΗΜΗΑ” ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ

Θέμα 8o: ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΕΙΤΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”

Θέμα 9o: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 232/30-10-2017 ΠΟΣΟΥ 5.564,95 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3.738,39 ΕΥΡΩ

Θέμα 10o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Α. ΥΦΑΝΤΗ

Θέμα 11o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Κ.Α. ΥΦΑΝΤΗ

Αφήστε μια απάντηση

Close Search Window